Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Bjuvs kommun
Fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuvs kommun är belägen på utmärkt logistikläge i nära anslutning till E4 och med snabb access till E6. Förvärvet möjliggör byggnation av hållbara och effektiva logistikanläggningar med en uppskattad uthyrningsbar yta om drygt 240 000 kvm .
Nybyggnad av bostäder, äldreboende mm i Bjuv
Detaljplanen avser möjliggöra två byggnadskroppar som ramar in området och skapar ett torgrum i mitten. Den norra byggnaden i form av en lamell i tre våningar kan inrymma bland annat bostäder, trygghetsboende och centrumverksamheter. Den större byggnadsvolymen i det sydöstra hörnet möjliggör ett flertal olika funktioner såsom bibliotek, möteslokaler, kontor, äldreboende med tillhörande gemensamhetsytor, bostäder, centrumverksamheter samt parkering, även i form av ett underjordiskt garage (antal våningar okänt). Byggnaden föreslås trappa ner mot bäcken och motsvarar som högst fem våningar vilket bedöms vara en stadsmässig skala och höjd.
Nybyggnad av särskilt boende (SÄBO) i Bjuv
Totalt ska lokalerna innehålla 80-100 st. boendeenheter samt gemensamma utrymmen. I anslutning till dessa ska en anpassad och trivsam utemiljö anläggas.
Anläggande av dricksvattenledningar Bjuv-Ängelholm-Båstad
Avser nya dricksvattenledningar på sträckan Bjuv-Ängelholm.
Nybyggnad av radhus i Bjuv
Avser nybyggnad av 40 bostäder i form av radhus i Bjuv.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekeby, Bjuv
Detaljplaneändringen avser möjliggöra ett nytt lamellhus med ca 26-27 lägenheter i 4 våningar.
Markområde för verksamhetslokaler i Billesholm
Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler i området Sånnadamm. Areal 7 739 kvm .
Nybyggnad av lager i Bjuv
Avser nybyggnad av logistikcenter.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1248 mellan Mörarp-Bjuv
Ca 2 km lång gc-väg mellan Mörarp (Benarpsvägen) och Bjuv (Kummingatan) samt en planskild passage under väg 110 på östra sidan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).