Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Åstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnd av bostäder i Kvidinge
Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostäder i form av friliggande villor, radhus och flerfamiljshus samt att skapa utrymme för en förskola med tillhörande utemiljö. Planförslaget är utformat för att inrymma cirka 170 nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Åstorp
Planens syfte är att möjliggöra för nytt bostadsområde. Området beräknas generera cirka 250 nya bostäder och kommer bestå av blandad bebyggelse, främst villor och radhus
Nybyggnad av kommunhus i Åstorp
Planer finns för nytt kommunhus i 3 våningar med källare om ca 4000 kvm med affärer på bottenplan.
Ny-ombyggnad av äldreboende i Åstorp
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra vårdboende för äldre samt bestyrka befintligt trygghetsboende inom planområdet. Planens ambition är att vara flexibel och därför tillåter den även bostäder och centrumverksamhet i bottenplan.
Nybyggnad av lager i Åstorp
Nybyggnad av lagerbyggnad med kontor.
Utveckling av verksamhetsområde i Åstorp
Syftet med detaljplanen är att vidareutveckla befintligt verksamhetsområde söderut och därigenom skapa goda förutsättningar för fler arbetstillfällen i framtiden.
Nybyggnad av förskola i Kvidinge, Åstorp
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för framtida förskola .
Anläggande av rekreationsområde i Åstorp
Planer finns att omvandla området till sport ochh reakreaktionsområde .
Exploateringsarbeten för villaområde i Kvidinge Åstorp
Avser exploateringsarbeten för ca 170 villatomter.
Ny, om- och renovering av idrottsplats i Åstorp
Avser anläggande av en hybridplan på den befintliga A-planen på Bjärshögsområdet i centrala Åstorp. Projektet innefattar även nytt bevattningssystem, ny belysning och löparbanor inklusive längdhopp. Syftet med projektet är att höja standarden på området. Option: ny belysning, montage och installation av resultattavla och löparbana inklusive längdhopp.
Anläggande av avloppsledningar i Åstorp
Planer för anläggande av avloppsledningar i västra Broby.
Nybyggnad av förskola i Åstorp
Avser tillfällig och permanent förskola..
Nybyggnad av vattenverk i Åstorp
Planer finns för nybyggnad av vattenverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).