Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av bostäder i Svartå strand, Mjölby etapp 2
Detta område ligger mellan Lokstallarna och Järnvägsgatans bro över Svartå. Mjölby 40:7 mfl
Nybyggnad av målerihall i Mjölby
Nybyggnad av målerihall på ca 7000 kvm
Utbyggnad av handelsplatsen Depot i Mantorp etapp 2
Utbyggnad av Depot handelsplats med köpcentrum, ett vattenland, jumpyard, laserdome, minigolf och restauranger.
Nybyggnad av bostäder i Mjölby
Skola och möjliggöra för bebyggelse i form av både villor och flerbostadshus. I planförslaget möjliggörs cirka 65 villatomter och cirka 50 andra bostäder i form av radhus eller lägenheter
Nya bostäder i Mjölby
Kompletterande bebyggelse med bostäder
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
Ca 30 hektar mark. Tillverkande industri, logistik och lager.
Nybyggnad av vårdboende i Mjölby
Nybyggnad av flerbostadshus på del av fastigheterna Mjölby 40:6 samt Badet 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Området är ca 15 000 m2
Nybyggnad av f-6 skola i Mjölby
Nybyggnad av f-6 skola
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
19000 kvm mark för etablering av verksamheter, industri, restaurang, räddningsstation och travverksamhet
Nybyggnad av skola i Mjölby
Ny skola i planområdet samt möjliggöra för bostäder i form av villatomter och flerbostadshus. Ca 13.5 hektar mark
Nybyggnad av industrimark i Mantorp
Avser 4 tomter med ca 4800-6000 kvm/st
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby
Ny lastbilsparkering för ca 25 lastbilar intill Viringe
Utbyggnad av bostäder i Svartå strand, Mjölby etapp 2
Området söder om Nygatan och ASM, hela biten mellan ån och järnvägen bort till Järnvägsgatan. Mjölby 40:7 mfl
Nybyggnad av förskola i Mjölby
Nybyggnad av förskola
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
ca 3,5 ha verksamhetsmark.
Förtätning av bostäder mm i Mjölby
ca 170 nya bostäder, möjlighet till utveckling av befintlig förskola
Nybyggnad av förskola i Skänninge
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/industribyggnad.
Nybyggnad av ostlager i Mantorp
Nybyggnad av ostlager
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Området ligger omslutet av Lundby industri- och verksamhetsområde och är en naturlig förtätningsyta för ändamålet. I dagsläget består området av idrottsområdet Lundbyvallen och kringliggande naturmark. Kommunen äger marken och har i dagsläget arrenderat ut idrottsplanerna. En förstudie har tagits fram för att hitta en alternativ lokalisering för idrottsverksamheten.
Nybyggnad av exploateringsområde i Väderstad, Mjölby
Exploatering för småhus och grupphus
Exploateringsområde för bostäder i Mjölby
Exploatering för skola och möjliggöra för bebyggelse i form av både villor och flerbostadshus. I planförslaget möjliggörs cirka 70-80 villatomter och cirka 50 andra bostäder i form av radhus och flerbostadshus.
Laddstation för långväga lastbilar i Viringe, Mjölby
Laddstation för långväga lastbilar
Nybyggnad av upplevelsecentrum i Väderstad
Mjölby kommun analyserar förutsättningarna för att etablera ett "Upplevelsecenter för mat" i kommunen. Upplevelsecentret ska erbjuda så intressanta utställningar och evenemang att besökare lockas från hela landet. Syftet med centret är dels att öka kompetensen kring den svenska livsmedelsproduktionen och - försörjningen hos allmänheten och dels utveckla besöksnäringen i Mjölby kommun och Östergötland. Reception, möteslokaler, shopping, restauranger och hotell är delar som utgör själva besökscentret.
Förläggning av OPTO kabel sträckan Stenkumla-Mjölby
Förläggning av multidukter inkl. skåp/brunnsplacering och skarvning av mikrokabel mellan Stenkumla-Runsala/Dunsjö och Degerö-Mjölby, samt blåsning av fiber för sträckan. Bandel: 522 (km-tal ca 214-292), 810 (km-tal ca 292-294 samt 260-261). Längd 80 km, varav 20 km redan med förlagd multidukt.
Exploatering för nya bostäder i Mjölby etapp 2
Exploateringsområde för handel, vårdboende mm
Nybyggnad av överföringsledning för fjärrvärme i Mjölby
Objektet avser nybyggnad av en överföringsledning för fjärrvärme Mjölby tätort från Backgatan till bakom Jysk. Sträckningen är ca 1,7 km och byggnationen kommer att genomföras under hösten 2023 samt våren 2024. Projektet delas in i följande tre entreprenader: Schaktentreprenad, svetsentreprenad och mantelskarvning. Schaktentreprenören (denna förfrågan) är huvudentreprenör med samordningsansvar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).