Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Jokkmokk

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Sourva, Jokkmokk
Projektet omfattar 14 vindkraftverk.
Nybyggnad av hotell i Jokkmokk
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för turistisk verksamhet i form av hotell- och serviceverksamhet inom planområdet.
Nybyggnad av industri i Jokkmokk
Det aktuella förslaget handlar om att skapa planmässiga förutsättningar för industri. Berört område är beläget norr om byn Vajkijaur på båda sidor om väg 45. Verksamheten är avsedd att bestå av elintensiv verksamhet. Beställare=markägare
Nybyggnad av bostäder i Jokkmokk
Det aktuella förslaget handlar om att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse.
Ny luftledning mellan Porjus-Vitåfors
Ny 400 kV luftledning. Längd 50 km.
Utveckling av campingområde i Kvikkjokk
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra vidareutveckling av befintlig husvagnscamping med ytor för uppställningsplatser, stugor för uthyrning samt servicefunktioner.
Nybyggnad av markmålbana i Jokkmokk
Avser avtäckning av jordmassor, sprängning och krossning. Schaktning för nybrytning av väg och byggande av väg med tillhörande slänter och diken samt ett antal trummor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).