Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Jokkmokk

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Sourva, Jokkmokk
Projektet omfattar 14 vindkraftverk.
Nybyggnad av serverhallar mm i Jokkmokk
Avsedd för datalagring/datacenterdrift inom planområdet omfatta cirka 175 000 m2byggnadsarea för serverhallar och växthus samt tekniska anläggningar. Även parkeringsutrymmen samt lastnings och lossningsutrymme för gods är tänkta att anläggas. Fastigheten nås via Trafikverkets väg 818 som i sin tur ansluter till E45.
Nybyggnad av industi och kontor i Jokkmokk
Fastigheten Björksta 1:15. Möjliggöra för verksamhet, kontor, verkstad eller industri på mark som tidigare är planlagd för skoländamål.
Nybyggnad av hotell i Jokkmokk
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för turistisk verksamhet i form av hotell- och serviceverksamhet inom planområdet.
Nybyggnad av bostäder i Jokkmokk
Förslaget handlar om att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse.
Utveckling av campingområde i Kvikkjokk
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra vidareutveckling av befintlig husvagnscamping med ytor för uppställningsplatser, stugor för uthyrning samt servicefunktioner.
Nybyggnad av markmålbana i Jokkmokk
Avser avtäckning av jordmassor, sprängning och krossning. Schaktning för nybrytning av väg och byggande av väg med tillhörande slänter och diken samt ett antal trummor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).