Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av växthus, fiskodling och spillvärme-ledning i Gällivare
Avser nybyggnad av växthus för matproduktion och fiskodling. Som värms upp via spillvärme från Hybrit fossilfria stålproduktion.
Nybyggnad av vindkraftspark i Gällivare
Planer finns att etablera upp till 120 vindkraftverk. Projektet är tänkt att byggas vid kommungränsen mellan Gällivare och Bodens kommun, där merparten av vindkraftsparken är planerad att placeras i Gällivare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Norska vägen; ca 220 lägenheter i 2 till 5 våningar.
Nybyggnad av F-6 skola i Gällivare
F-6 skola för 190 elever och gymnastikhall 18x36 m. Förskola med fem avdelningar för 90 barn, rsm-id 1434930.
Kontaktledningsupprustning samt byte av fundament längs Malmbanan, Nattavaara-Gullträsk
Byte av fundament samt kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning. Km 1194+849 till km 1264+913.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare flerfamiljshus och parhus. Planområdet ligger i den sydöstra delen av Gällivare tätort och omfattar tre fastigheter, Lasarettet 4, 5 och 6.
Nybyggnad av affärshus i Gällivare
Planer för nybyggnad av handel/varuhus. Byggrätt på 3.500 kvadratmeter vid östra infarten till Gällivare på Treenighetens handelsområde.
Utbyggnad av handelsområde i Gällivare
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett nytt handels- och verksamhetsområde och justera gällande detaljplan genom att flytta gatan och ändra till huvudmannaskapet till kommunalt.
Nybyggnad av kyrklig verksamhet
Planer finns för nybyggnad av lokaler för kyrklig verksamhet.
Nybyggnad av LSS-boende i Gällivare
Nybyggnad av LSS-boende, 6+1 lgh.
Nybyggnad av Kallbadhus/utomhuspool i Gällivare
Planer finns på nybyggnad av kombinerat kallbadhus och utomhusbad.
Nybyggnad av torg i Gällivare
Nybyggnad av torg, Vassara Torg i Gällivare.
Nytt industriområde i Gällivare
Detaljplanen syftar till att ge planmässiga förutsättningar för markanvändning avseende industri och verksamheter såsom produktion, upplag, varuhantering, partihandel, logistik, drivmedelshantering och jämförlig markanvändning.
Nya bostäder i Gällivare
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med möjlighet till inslag av offentliga och kommersiella lokaler längs huvudgator.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Ny rörbro över Tsåkesjåkkå
Åtgärdande av vandringshinder.
Nybyggnad av parkering i Gällivare
Avser nybyggnad av parkering.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).