Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av stålanläggning i Boden
Avser om tillstånd för att få bygga en storskalig anläggning för fossilfritt stål i Boden. Fabriken planeras bli 2 kilometer lång och 1 kilometer bred.
Kontaktledningsupprustning längs Malmbanan, Boden-Murjek-Gällivare
Kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybyggnation av bostäder med både flerfamiljshus samt radhus/ parhus. Cirka 250- 300 lägenheter i våning upp till åtta. Kopplat projekt (2179071)
Nybyggnad av bostäder i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus, växthus och park på Sävast udde i Boden.
Nybyggnad av flerbostadshus, drivmedelsanläggning och pendelstation i Boden
Planläggning avser för att möjliggöra förtätning av flerbostadshus samt etablering av drivmedelsanläggning. Planen ska också möjliggöra pendeltågsstation.
Nybyggnad av vätgasfabrik i Boden
Avser nybyggnad av fabrik för vätgasproduktion. Kopplade projekt är vätgasledningen (2193257) som ska ansluta till konstgödselfabrik (2178244) som ska placeras på Hertsöfältet i Luleå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Karbinen 6 & 7 Ca 96 st lägenheter.
Nybyggnad av punkthus i Boden
2 punkthus med ca 54 st lägenheter.
Nybyggnad av kontor, flerbostadshus och studentbostäder i Boden
4-5 ha byggklar mark. Beställare = Markägare
Järnvägsanslutning till industri i Boden
H2 Green Steel ansvarar för bygget av industrispåret och Trafikverkets uppgift att ta fram nya växelanslutningar.
Nybyggnad av bostäder i Boden
30-40 lägenheter
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 8 avdelningar.
Rivning och nybyggnad av förskola i Boden
Rivning & nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i 2 plan.
Nybyggnad av handelshus i Boden
Avser nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av lagerhall, butik och kontor i Boden
Avser nybyggnad av butik, kontor och lagerhall för byggmaterial.
Nybyggnad av träningsanläggning i Boden
Avser nybyggnad av träningsanläggning.
Nybyggnad av hälsonav i Bodens kommun
Avser nybyggnad av kontor och hälsonav med gymverksamhet.
Nybyggnad av bensinstation i Boden
Avser nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av industrihus och kontor i Boden
Avser nybyggnad av industri- och kontorshus. Beställare=Markägare
Nybyggnad av skoterbutik i Boden
Avser nybyggnad av lokal för handel av skotrar.
Utbyggnad av infrastruktur för bostäder i Boden
Avser utbyggnad av infrastruktur.
Nybyggnad av anläggning för avfallshantering i Boden
Nybyggnad av avfallsanläggning. Projektet genomförs efter färdigställande av etapp 1 (1623373).
Nybyggnad av anläggning för avfallshantering i Boden
Nybyggnad av avfallsanläggning. Projektet genomförs efter färdigställande av etapp 2 (2188450).
Nybyggnad av turistanläggning i Boden
Avser nybyggnad av turistanläggning.
Nybyggnad av kontor och lager i Boden
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhet/industribyggnad. Fatsigeheten har en byggrätt på totalt 3200 kvm fördelat på 4 tomter.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av mötesplats i Boden
Avser område med nya odlingslotter, grönskande pergola med sittplatser, trädgård med frult & bär, grillplats, konstgräs för spontanidrott, trapp upp på en befintlig kulle, schaktarbete av Kullens slänter samt anlägga en ny ny lekpark. Gångvägar görs med packat material så personer med fysiska funktionsvariationer kan röra sig inom området. Projektet kan kommas att delas upp i etapper.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).