Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av stålanläggning i Boden
Avser om tillstånd för att få bygga en storskalig anläggning för fossilfritt stål i Boden. Fabriken planeras bli 2 kilometer lång och 1 kilometer bred.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus, växthus och park på Sävast udde i Boden.
Nybyggnad av bostäder i Boden
Tre nya punkthus Sävst 9:44, 9:45 17:4, 9:108 samt 10:42, Sävast Torg
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Karbinen 6 & 7 Ca 96 st lägenheter.
Om- och Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av punkthus i Boden
2 punkthus med ca 54 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bodens kommun har beslutat om planuppdrag inom fastigheterna Björken 3, Guldhamstern 1, Boden 56:43 samt Boden 56:19 som syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och samhällsservice.
Järnvägsanslutning till industri i Boden
H2 Green Steel ansvarar för bygget av industrispåret och Trafikverkets uppgift att ta fram nya växelanslutningar.
Nybyggnad av bostäder i Boden
30-40 lägenheter
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sävast
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av träningsanläggning i Boden
Avser nybyggnad av träningsanläggning.
Nybyggnad av hälsonav i Bodens kommun
Avser nybyggnad av kontor och hälsonav med gymverksamhet.
Nybyggnad av bensinstation i Boden
Avser nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av industrihus och kontor i Boden
Avser nybyggnad av industri- och kontorshus. Beställare=Markägare
Nybyggnad av industrihus och kontor i Boden
4 hektar byggklar mark. Beställare=Markägare
Nybyggnad av skoterbutik i Boden
Avser nybyggnad av lokal för handel av skotrar.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 8 avdelningar.
Nybyggnad av turistanläggning i Boden
Avser nybyggnad av turistanläggning.
Nybyggnad av kontor och lager i Boden
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Utbyggnad av infrastruktur för bostäder i Boden
Avser utbyggnad av infrastruktur.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Uppförande av lagertält i Boden
Avser lagertält på ca 1400 kvm.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Boden
Avser installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).