Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Uppvidinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av vindkraftverk i Uppvidinge
Projektet Hökanäs-Hovgård ligger i Uppvidinge kommun, cirka fem mil nordöst om Växjö och cirka en mil sydöst om Åseda. Riksväg 37 passerar cirka tre kilometer norr om projektområdet. Området i sig består i huvudsak av produktionsskog med inslag av mindre sjöar och myrmarker. I omgivningen finns spridd bebyggelse med mindre odlingslandskap. Samråd med myndigheter och allmänheten hölls under sommaren 2020. Då projektet i dagsläget bedöms som politiskt svårframkomligt avvaktar SR Energy vidare process med att ansöka om tillstånd. Området anses fortsatt intressant och lämpligt för vindkraft.
Uppförande av vindkraftverk i Åseda
Projektområdet är lokaliserat vid Horshaga, cirka sex kilometer väster om Åseda i Uppvidinge kommun. Området domineras av skogsmark, till stor del aktiv produktionsskog. Projektområdet i sin helhet ligger inom utpekat område för riksintresse för vindbruk. Tillståndet för elva vindkraftverk i Horshaga vann laga kraft i mars 2016. Byggstart av vindparken bedöms kunna ske 2024.
Uppförande av vindkraftverk i Åseda
Projekt i Uppvidinge kommun, cirka tre kilometer väster om Åseda. Området domineras av skogsmark och till stor del aktiv produktionsskog. Delar av projektområdet ligger inom område utpekat som riksintresse för vindbruk och i kommunens översiktsplan utpekade som prioriterade och möjliga områden för vindkraft. Tillståndet för nio vindkraftverk i Älmedal vann laga kraft i april 2018. Byggstart av vindparken bedöms kunna ske 2024.
Nybyggnad av vindkraftverk i Rosenholm
Området Rosenholm utanför Norrhult i nordvästra delen av Uppvidinge kommun har arrenderats för projektering av vindkraft. I förprojekteringen bedöms att sammanlagt 16 verk om ca 2,3 MW kan bli aktuella på området.
Nybyggnad av industri i Uppvidinge
Område finns för nybyggnad av industri.
Förhyrning av högstadieskola i Älghult, Åseda
Upphandlingen ska resultera i ett hyresavtal för förhyrning av en två parallellskola i Älghult, Uppvidinge kommun. Leverantören ges möjlighet att renovera eller riva och bygga nytt alternativt en kombination av båda. Skolan ska byggas för 150 elever och 30 personal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åseda
Huset som tidigare stod placerat på Kexholm 17 drabbades av en brand och huset gick ej att rädda. Nu finns planer för uppförande av ett lägenhetshus på fastigheten.
Ny station i Uppvidinge
ÅDAI Ny 50/10 kV stn
Nybyggnad av bostäder i Uppvidinge
Avser nybyggnad av bostäder i Nottebäck.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åseda
Nybyggnad av flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).