Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftspark i Västervik
Vindpark om 26 verk, 2,5 - 4 MW, 180 - 220 meter höga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
En gemensam detaljplan för Tändstickan 7 och Notviksplan skapar nya förutsättningar för det centrumnära området i Västerviks skärgård.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av biogasanläggning
Planer finns för en etablering av en biogasanläggning med mottagning av råprodukt, förädling, lagring och lassning/lossning. Verksamheten kommer bland annat att inrymma rötkammare, gassystem biogödselförädling, lager av flytande och fast biogödsel. Dessutom behövs lager för flytande biogas med gasutlastning, eventuellt lager för flytande koldioxid samt kontors- och personalbyggnader.
Nybyggnad av arena i Västervik
Planer finns för nybyggnation av arena för issporter intill den gamla ishallen i Västervik. Den nya arenan kommer ha plats för 3000 åskådare och byggs ihop med den gamla ishallen genom en gång mellan dem.
Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus i Västervik
Avser ett idylliskt område med en blandning av radhus och flerbostadshus i två våningar. Området kommer få härliga grönytor och direkt i anslutning till bostäderna.
Om och tillbyggnad av vattentornet till lägenheter i Västervik
Tillbyggnationen kommer att sitta ihop med den befintliga byggnaden. Utvändig hiss. 35 m högt. Rivning av vattencistern.
Nbyggnad av viltstängsel och faunabro längs E22 mellan Västervik-Mejstad
Vilt/faunastängsel, förbättring av passagemöjligheter för vilt vid befintliga byggnadsverk, en viltpassage i plan med ITS och en ny faunabro.
Ny bro på E22 över Marens utlopp och järnväg vid Verkebäck
Ny bro för att klara BK4. Korsningen med väg 793 blir planskild.
Ny bro vid Skramstad samt ombyggnad av trafikplats Gamleby Norra
Ny bro på E22 vid Skramstad för att klara BK4, trafikplats Gamleby Norra byggs om för att klara 100 km/h.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Ny byggnad innehållande monteringshall, kontor, personal, teknik och lager.
Nybyggnad av bilverkstad i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad (bilverkstad).
Nybyggnad av gångbro i Västervik
Avser nybyggnad av en gångbro ifrån stadskärnan ut till Slottsholmen.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skatepark i Västervik
Blir kombinerad skridskobana/skatepark.
Utbyggnad av båthallar i Västervik
Vituddens båtvarv önskar mer mark för att möjliggöra utbyggnad av båthallar för vinterförvaring av båtar. I den fördjupade översiktsplanen för Södra Norrlandet, 2010, har mark för detta ändamål föreslagits väster om Vituddsvägen. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till uppförande av byggnader för vinterförvaring av fritidsbåtar inom del av fastigheten Grantorpet 1:31.
Nybyggnad av aktivitetspark i Västervik
Avser nybyggnation av aktivitetspark på Bökensved. Parken omfattar skate, klättring och spontana aktiviteter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).