Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Torsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Torsås
Syftet med detaljplaneringen är att skapa attraktiva boendemiljöer och besöksmiljöer längs med hamnen. Vi vill också återskapa silons rumsliga form och tillåta en hög exploatering i området vid silon. Bergkvara 2:1, 2:44 m fl
Utveckling av centrala Torsås
Skapa ca 60 bostäder och en attraktiv entré till Torsås samhälle.
Nybyggnad av bostäder i Bergkvara, Torsås
Torsås Bostadsbolag vill bygga nya lägenheter. Fastigheten ligger mycket bra till med närhet till affär och till kollektivtrafik och övrig service. Den ligger även skyddad från trafiken på nuvarande E22:an.
Nybyggnad av bostäder i Torsås
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra ytterligare bostäder i östra Bergkvara och att skydda natur med höga värden inom området. Dessutom ska befintliga bostäder som idag är planlagda för industriändamål anpassas till gällande förhållande. Detaljplanen ska ge stor frihet över nya byggnaders utformning och utformas för att ge utsikt över kulturlandskapet i väst eller över sundet i öst. Detaljplanen ska även möjliggöra ett gångstråk för utomstående till badplatsen.
Utbyggnad av bostäder i Torsås
Syftet är att planlägga området för nya bostäder, en säker väg samt en utökad byggrätt i förhållande till gällande detaljplan. Planområdet är beläget söder om Bergkvara och avgränsas av det allmänt tillgängliga naturområdet kring Björkenäs udde samt av naturområdet i öster, av höjdryggen på fastigheten Gata 2:2, av gamla E22ans vägsträckning samt av Gata 1:1, 2:3, 3:4, 3:6. Området är totalt cirka 27,6 ha stort varav ca 3,4 ha redan är bebyggt. Gata 3:7 m fl – Björkenäs och södra Skäppevik

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).