Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad för mellanlagring av kärnavfall i Simpevarp, Oskarshamn
Mellanlagring av kärnavfall. Bilfinger Noell GMBH kommer att sköta själva inkapslingsprocessen.
Ev Nybyggnad av hockeyarena i Oskarshamn
Planer finns för nybyggnation av en ny hockeyarena för IK Oskarshamn. Publikkapaciteten skulle uppgå till ca 4500 åskådare i den nya hallen.
Nybyggnad av bostäder i Klämna, Oskarshamn
Planområdet utgörs av oexploaterad mark i anslutning till befintliga bostadskvarter. Området ligger i ett naturskönt läge med god gång- och cykel förbindelse till centrum, service och skola.
Nybyggnad av F-9 skola i Oskarshamn
Planer finns för nybyggnad av F-9 skola i Oskarshamn. Den nya skolan behöver ha plats för mellan 900-975 elever. På området ska det även finnas plats för en fullstor idrottshall. Byggplats ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av industri, Oskarshamn
Nybyggnad av kapselfabrik för montering av kopparkapsalar.
Nybyggnad av hyreshus i Oskarshamn
Nybyggnad av 3 stycken hyreshus.
Om och tillbyggnad av varuhandel i Oskarshamn
Om och tillbyggnad av icabutik.
Nybyggnad av träningshall för ishockey i Oskarshamn
Ny ishockeyhall. Byggstart uppskattas till 2024.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Nybyggnad av parhus i Oskarshamn
Nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter. Exploatering finns på id: 1595423
Ledningsarbeten vid Oskarshamn
+130 kV SVP-OHN S I o II flytt pga SVK Ekhy-Nyb
Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen. Detaljplaneändring kommer att krävas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Inget pågående projektarbete.
Exploateringsomr för styckebyggda bostäder, Oskarshamn, et 1
Planerat projekt efter etapp 1. Uppskattad byggstart och kostnad. Exploatering för 20-40 tomter.
Nybyggnad av kontor i Oskarhamn
Planer finns på att bygga kontor och samlingslokal.
Nybyggnad av gc-väg i Oskarshamn
Omfattning och byggstart oklart.
Nybyggnad av reservvattentäkt i Fårbo
Hänger ihop med id: 1214182.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).