Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerbostadshus med uppskattat ca 100 lägenheter. Vitsippan 2 och del av Gislaved 2:29. Tilldelat från markanvisning, förslaget ” Livet mellan husen, staden och naturen” .
Nybyggnad av bostäder Smålandstena Gislaved
Området avser nybyggnad av bostäder, ca 150-200.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hestra
Planer finns för nybyggnad av aktivitetscenter i anslutning till anläggningen.
Uppförande av arena med familjebad i Gislaved
Planer för nybyggnad av bad- och simanläggning .
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Anderstorp
Ny detaljplan ska bidra till utformningen och genomförandet av den nya bebyggelsen. Inriktningen är bebyggelse av flerbostadshus som kommunen uppskattar kan inrymma ca. 70-100 bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende i Gislaved
Planer finns för uppförande av ett nytt trygghetsboende i Gislaved.
Nybyggnad av förskola i Gislaved
Planer finns för nybyggnad av förskola, Gislaved.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved,
Planer för nybyggnad av flerbostadshus Exploatering Id 2099477.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus mm i Hestra, Gislaved
Ny detaljplan släcker ut industriändamålet och istället möjliggör ändamålen bostäder, centrum, handel, kontor, tillfällig vistelse och vuxenutbildning. Dessa ändamål anses mer lämpliga för området och bidrar till en attraktivare centrum
Nybyggnad av industri i Broaryd
Planer finns för utbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av svinstall i Gislaved
Planer för ny- och tillbyggnad av svinstall för 90 suggor, samt nya lokaler för utbildning, personal, omklädning, veterinär och tvätt.
Nybyggnad av idrottsplats i Gislaved
Nybyggnad av sportcenter, cafe, lägenhetshotell.
Nybyggnad av förskola i Burserud
Planer finns för nybyggnad av förskola, Burserud Gislaved.
Uppförande av laddstolpar i Gislaved
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).