Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Laholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsområde i Skottorp, Laholm
Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde med ca 200-300 nya bostäder byggs ut i östra utkanten av Skottorp. Planområdet föreslås innehålla en blandning av bostadstyper; friliggande enbostadshus, sammanbyggda enbostadshus och flerbostadshus.
Ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde skapas i Laholms södra utkant. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Nybyggnad av bostäder och besöksanläggning för vattensporter i Skummeslövstrand, Laholm
Planen möjliggör uppförande av cirka 200 bostäder i form av flerbostadshus, friliggande enbostadshus (villor) och sammanbyggda enbostadshus (parhus, kedjehus, radhus) inom fastigheten Skummeslöv 5:13. Planen möjliggör även anläggande av en besöksanläggning för vattensporter, såsom wakeboard och vattenskidor, inom fastigheten Skummeslöv 4:5.
Nybyggnad av handelcentrum och kontor, i Laholm
Stationsområdet kommer innehålla bl a handel (livsmedel), utvidgning av stationsområdet.
Nya mötesspår och plattformar längs Markarydsbanan i Knäred och Veinge
Mötesspår i Knäred med 2 plattformar och ny hållplats samt gc-tunnel samt en plattform i Veinge. Ombyggnad för hastighetshöjning sträckan Hässleholm-Markaryd ingår. Två mellanblocksignaler, hållplats i Veinge och järnvägsbro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Lilla Tjärby, Laholm
Detaljplanens syfte är att tillskapa bostäder och samtidigt utveckla ett mer varierat bostadsutbud i Lilla Tjärby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av administrations- och driftsbyggnad m.m. i Laholm
Projektet avser nybyggnation av administrations- och driftslokaler tillhörande utemiljöer och parkeringar. Tillbyggnation av nya driftslokaler för utegrupper/snickeri och måleri. Nya förrådsbyggnader och carport för kommunal verksamhet. Anpassning av lagerytor. Yttre ytor på annan fastighet som behöver anpassas pga. förtätningen på fastigheten. Verksamhetsanpassningar och förbättringar för övriga kommunala verksamheter inom fastigheten. Eventuella centrala värmeinstallationer.
Nybyggnad av församlingshem mm i Skottorp, Laholm
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt församlingshem.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor.
Nybyggnad av bostäder i Laholm
Planer finns på nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av radhus i Laholm
Avser nybyggnad av 20 bostäder i radhusform i Allarp. Bostäderna uppförs i 2 plan och i 2 olika storlekar, 107 respektive 120 kvm BOA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Nybyggnad av flerbostadshus. Antal lägenheter är ännu ej fastställt.
Anläggande av infrastruktur för ny stadsdel i Laholm
Anläggande av ny infrastruktur för nytt bostadsområde i Laholms södra utkant. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus.
Utbyggnad av väg i Laholm
Avser utbyggnad av väg för att säkra en farligt gods-led genom Laholm. I projektet ingår även nybyggnad av 2 st g/c-tunnlar under väg.
Nybyggnad av bilanläggning i Mellbystrand, Laholm
Planer finns för etablering av bilservice tillsammans med tillhörande försäljning, kontor och lager i korsningen E6- riksväg 24 i Mellbystrand.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Planer för nybyggnad av industri.
Utveckling av affärsområde i Mellbystrand
Fd Hotell Mellbystrand tre laxar vid E6 mellan Halmstad och Båstad kommer rivas och därefter utvecklas området, med vad är ännu oklart. Rivningen utförs på id: 2155054
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Planer finns för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Laholm
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Nybyggnad av industri.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).