Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Visborg på Gotland
Avser ett nytt bostadsområde i södra Visby.
Nybyggnad av bostäder i Gotland
Projektet avser nybyggnad av 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Visborgsområdet i Visby
Planen möjliggör nybyggnation av ca 400 bostäder i kv Ljuset och Lyktan på Visborgsområdet i Visby.
Nybyggnad av bostäder på Gotland
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk utanför Gotland
Planer finns att bygga upp vindkraftvärk i Östersjön. Till Gotska Sandön kommer det att vara drygt 30 km till, och till Fårö nästan 70 km. Till Stockholms skärgård är det mer än 40 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av ekoby i Väskinde
Planer finns för nybyggnad av ekoby med ca 350 bostäder (villor, radhus flerfamiljshus). I norra delen, kring den Gamla kvarnen, föreslås en utåtriktad verksamhet med gemensamhetsbyggnad, förskola, restaurang med pool- och lekområde.
Nybyggnad av flerbostadshus på Gotland
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och parkeringsgarage i Visby
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 73-75 lägenheter, kontor på bottenplan (ca 250 kvm) samt parkeringsgarage, lägenheters förråd och teknikrum i källarplan. Total yta: 8500 m2.
Nybyggnad av bostäder i Visby, Gotland
Projektet avser fortsatt nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av studentbostäder i Visby
Projektet avser nybyggnad av ca 76 st studentbostäder. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Svanen.
Nybyggnad av studentbostäder i Gotland
Planer finns för nybyggnad av ca 175 st studentbostäder
Nybyggnad av äldreboende och flerbostadhus i Visby
Projektet avser nybyggnad av äldreboende och ca 100 lägenheter i centrala Visby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 150 lägenheter.
Nybyggnad av kasernbyggnad inom Tofta garnison på Gotland
Avser kasernbyggnad för boende och utbildning av värnpliktiga samt kontorsarbetsplatser för befäl och chefer. Byggnaden innehåller sovsalar, omklädningsrum, lektionssalar, förråd, kontor och pausutrymmen mm.
Nybyggnad av SÄBO i Slite
Projektet avser nybyggnad av SÄBO med 60-90 platser.
Nybyggnad av militärrestaurang på Gotland
Avser nybyggnad av militärrestaurang med tillhörande storkök, mäss, markenteri samt tillhörande personalutrymmen. BTA är ca 3 600 kvm.
Nybyggnad av havsbaserad vindkraftspark utanför Gotland
Vindparken Pleione planeras ligga cirka 30 km öster om Gotland. Förutsatt att alla tillstånd erhålles kan vindparken stå färdig 2031 och beräknas kunna förse motsvarande 3,9 miljoner hushåll med förnyelsebar energi.
Nybyggnad av skola i Visby
Planer finns för att ersätta befintlig skolpaviljong med nya skollokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus på Visborgsområdet, Visby
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler på Visborgsområdet, Visby
Projektet avser nybyggnad 55 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende, studenbostäder samt verksamhetsytor
Planer finns för nybyggnation av ett särskilt boende för äldre (SÄBO) kompletterat med studentbostäder samt verksamhetsytor i gatuplan för tex vårdcentral. Planen föreslås även möjliggöra för bostadsändamål. Fastigheterna ligger öster om Tjelvarvägen i korsningen med Brömsebroväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Syftet är att ändra detaljplanen för Visby Blåelden 6, 7 och 11 och på så sätt möjliggöra för byggnation av flerfamiljshus på fastigheterna, det avser bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus i bostadsrättsform om ca 70 lägenheter. Fastigheterna ligger utmed Solbergagatans södra sida och på fastigheterna finns idag före detta Björkmans byggvaruhus byggnader.
Ny- och ombyggnad av vattenverk på Gotland
Projektet avser ny- och ombyggnad av vattenverk på Gotland.
Nybyggnad av flerbostadshus på Visborgsområdet, Visby
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder m m på Gotland
Projektet avser nybyggnad av ca 70 bostadsenheter.
Nybyggnad av koldioxidavskilningsanläggning i Slite, Gotland
Avser att utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite på Gotland. När anläggningen driftsätts år 2030 och fångar in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Hemse på Gotland
Projektet avser nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av kasernbyggnad med kontorsarbetsplatser och verkstadsdel på Gotland
Projektet avser kasernbyggnad med kontorsarbetsplatser och verkstadsdel. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Väskinde, Gotland
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Väskinde, Gotland
Nybyggnad av vattenverk i Lärbro, Gotland
Projektet avser nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av radhus i Visby
Avser nybyggnad av bostäder i form av radhusbebyggelse. Parkeringsplatser placeras i områdets ytterkanter för att skapa ett bilfritt område bland bostäderna.
Nybyggnad av idrottshall i Visby
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall.
Nybyggnad av förskola på Visborg, Visby
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Klintehamn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i en mix av radhus, kedjehus och friliggande villor med varierande tomtstorlekar. Bilparkering i eget garage eller carport. Gemensamma sophus på strategiska platser. Området ligger i utkanten av Klintehamns samhälle, utmed länsväg 140 och 141. Området omfattar ca 16 hektar.
Nybyggnad av flerbostadshus och LSS boende i Visby
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus och ett LSS boende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Visby
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av kontor i Visby
Avser kontor och verkstadsbyggnad med ett fristående skärmtak.
Nybyggnad av bostäder i Stånga
Projektet avser nybyggnad av 6 huskroppar med 3 lägenheter i varje hus i 1,5 plan.
Nybyggnad av dricksvattenledning på Gotland, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av dricksvattenledning.
Ny kraftförsörjning HSP och LSP till Visby Flygplats
Kraftförsörjningsprojekt med placering Visby Flygplats inom airside. Upphandlingsobjektet är en del av Kraftförsörjning Ställverk K50 VBY som omfattar flera delar för att öka kraftförsörjningen på Visby Flygplats. Det kommer därav periodvis pågå sidoentreprenader under genomförandetiden.
Nybyggnad av villor på Gotland
Söker tomter på Gotland. Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Nybyggnad av restaurang och spa i Visby
Projektet avser nybyggnad av restaurang och spa.
Nybyggnad av radhus på Visborgsområdet, Visby
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av bostadshus (7 st).
Anläggande av råvattenledning i Visby
Projektet avser anläggande av råvattenledning.
Nybyggnad av garage och lager i Visby
Projektet avser nybyggnad av garage och lager.
Nybyggnad av särskilt boende i Visby
Avser nytt SoL-boende som ersätter Grindvillan.
Nybyggnad av butik och lagerhall i Visby
Projektet avser nybyggnad av butik och lagerhall.
Nybyggnad av innovationcenter i Burgsvik, Gotland
Nybyggnad av innovationscenter samt anordnande av parkering Öja Botarve 1:15,Öja Burgsvikshamn 1:1.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gotland
Projektet avser uppförande av försäljningsstugor och servicebyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt anordnande av parkering.
Nybyggnad av bostäder i Östergarn
Planen föreslås skapa förutsättningar för utbyggnad av sex bostäder i 1 plan. Planområdet ligger i utkanten av Katthammarsvik.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av enbostadshus och affärslokal, anordnande av parkering, väsentlig ändring av mur (mot gata), uppförande av stödmur samt installation av solceller och eldstad.
Upphandling av evakueringsmoduler för AB Gotlandshem
Beställaren har behov av att köpa följande evakueringsmoduler: 108 stycken 1:or innehållande pentry, dusch, toalett med handfat, 16 stycken förråd, 2 stycken tvättstugor samt 2 stycken torkrum.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Planer finns för nybyggnad av 1 st industribyggnad, varmförråd och personalbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med delvis sutterängplan.
Nybyggnad av gc-bro i Visby
Nybyggnad av gångbron "kopparsviksbron".
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av gång- och cykelväg vid Hamnbacken i Visby
GC-väg längs färjeledens östra sida mellan Gutevägen i norr och Söderväg (väg 140) i söder. Ca 1,2 km lång sträcka. Gabionmur och stödmur.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Visby
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler med boende (2 byggnader).
Förhyrning av vårdpaviljong i Visby
Projektet avser förhyrning av vårdpaviljong med en yta på 350-400 m2. I projektet ingår även mark, va- samt elarbeten.
Laddstolpar bil vid flerbostadshus i Visby
Projektet avser laddstolpar bil.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).