Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Sandvikens kommun
Planer finns för ca 17 verk.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sandviken
Möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sandviken
Möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus i anslutning till Lasarettsleden. Ett annat syfte är att bevara och utveckla delar av det befintliga skogsområdet, Lasarettsparken som park- och naturområde.
Exploateringsområde i Sandviken
Syftet med detaljplanen är att utreda marken för ett blandat verksamhetsområde som kommer att tillåta användningarna industri, verksamheter, kontor och handel.
Nybyggnad av handel, kontor mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16. Ny infart till E16 kommer att byggas under 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årsunda, Sandviken
Vi planerar också att bygga i Årsunda och där handlar det om 10 till 20 lägenheter med byggstart 2024.
Nybyggnad av förskola i Sandviken
Förskola med tillhörande parkering, hämtning/lämning samt skolgård.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Sandviken
Avser nybyggnad av äldreboende/vårdbostäder i Sandviken kommun.
Nybyggnad av bostäder i Sandviken
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse jäms med Högtorpsvägen i Östanbyn. Planen kommer möjliggöra för byggnation av småhus, parhus och radhus.
Nybyggnad av förskola i Sandviken
Syftet med detaljplanen är att undersöka markens lämplighet för en ny förskola med 8 avdelningar med tillhörande parkering, hämtning/lämning, lastytor samt förskolegård.
Nybyggnad av gymnastiksal på skola i Sandviken
Gymnastiksal Norrsätraskolan.
Nytt industriområde i Sandviken
9 tomter området ligger bredvid E16.
Nybyggnad till Idrottsområde i Sandviken
Det finns planer att ändra detaljplanen till Idrottsområde, Idrottshall m.m.
Nybyggnad av vindkraftverk vid Stormossen
wpd undersöker möjligheterna att uppföra en vindpark om maximalt 32 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 290 m. Projektområdet är beläget ca 7 km nordost om Horndal, ca 20 km sydost om Hofors och ca 20 km sydväst om Sandviken. Området stäcker sig över tre kommuner; Sandviken, Hofors och Avesta.
Exploateringsområde för idrottsområde mm i Sandviken
Exploatering inför projekt: 1085343.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Sätra
En del tomter kommer säljas via kommunala tomtkön och en del till byggherrar för större bebyggelse.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).