Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny elektrisk ledning Njutånger
Njutånger-Mehedeby, ny 440 kV-dubbelledning CT195.
Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Enånger-Idenor-Stegskogen
Enånger-Idenor 20 km samt Idenor-Stegskogen 19 km.
Nybyggnad av vindkraftpark i Eyrasaltsbanken
Skyborn Renewables planerar att uppföra en havsbaserad vindkraftspark i Bottenhavet utanför Sveriges territorialgräns, kallad Eystrasalt Offshore. Inom ramen för tillståndsansökan planeras uppemot 256 vindkraftverk med maximal totalhöjd om 370 meter.
Nya bostäder, kontor mm på Västra Hamnen Hudiksvall
Ca 30 byggrätter finns. 2000 - 10000 kv mark per byggrätt. Visionen är att bygga 1200 bostäder och 1000 arbetsplatser.
Nybyggnation av vindkraftpark i Bjuråker
Holmen Energi AB avser att bygga 22 st nya vindkraftverk på upp till 300 meters höjd på Tigerberget i Bjuråker.
Ny havsbaserad vindkraftpark utanför Hudiksvall
Vindparken planeras bestå av upp till 93 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter.
Nybyggnad av hybridpark i Silja
Utredningar pågår om möjligheterna till en hybridpark där man kompletterar de sex tänkta vindkraftverken med solceller och batterier.
Nybyggnation av badhus i Hudiksvall
Utredning planeras att starta under 2025 för att se om man ska bygga ett nytt badhus i Hudiksvall.
Nybyggnad bostäder i Hudiksvall
Cirka 50 småhustomter, mellan 60 och 80 lägenheter samt någon form av serviceinrättning.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv E
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv H
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv G
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nybyggnad av bostäder på Västra Hamnen Hudiksvall
Visionen är 4 punkthus med 6-7 våningar. Totalt 100 lägenheter.
Nybyggnad av parkeringshus på Kattvikskajen, Hudiksvall kv J
Avser nybyggnation av parkeringshus på Kattvikskajen i Hudiksvall.
Nybyggnad av hyresrätter på Kattvikskajen, Hudiksvall kv I2
Nischer Properties utvecklar bostäder med en modern tolkning av Hudiksvalls ikoniska hamnmagasin, byggda enligt traditionell svensk byggnadskultur i falurött och svart trä. Byggrätten om 4 200 kvm BTA, som tilldelats av Hudiksvalls kommun, ligger i Kattvikskajen – ett område nära både hav och stad. När de tre flerfamiljshusen står klara kommer de att rymma ca 36 hyresrätter samt ett entréplan med ett aktivt gaturum bestående av lokaler med generösa glaspartier. Husen kommer att byggas med hållbara material och trästomme och blir ett nytt landmärke i Hudiksvall
Nytt bostadsområde i Idenor
I Idenor, strax söder om Hudiksvall, kommer ungefär 27 ägarlägenheter i ett eller flera plan att utvecklas. Det naturnära läget med närhet till havet, grönområden, förskola och skola, men även golfbana, paddel-tennis och andra aktiviteter, gör området attraktivt för både aktiva barnfamiljer och medelålders par.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 583 mellan Iggesund-Hudiksvall
Ca 6 km lång belyst gcm-väg. Passage över Simbadsvägen/väg 583 med mittrefug och belysning, högersvängfältet mot Simbadsvägen blir delvis ny gcm-väg, förbindelse vid busshållplatserna.
Nytt verksamhetsområde Hudiksvall
17 000 kvm finns tillgängligt för nybyggnad av industri, kontor, hantverkarlängor med lokaler från 100-300 kv med egen port.
Nybyggnad av hyreshus i Hudiksvall
Hyreshus på parkeringshusets tak. Ett tiotal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Planerat 5 bostäder (äganderätter), Vindsvåning med förråd, trädgård. Tidigare MeeDee Västertull.
Nybyggnad av trygghetsbostad och flerbostadshus i Forsa, etapp 2
Planer för nybyggnation av 17 lägenheter som passar åldersgruppen 65+.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Avser etablering av 5-7 butiker var av en livsmedelsbutik, ca 9 ha mark.
Nybyggnad av industrilokal i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt E: ca 10.000 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt C: ca 4000 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt B: ca 4600 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planer finns att detaljplanelägga marken för ca 8-16st småhustomter.
Nybyggnad av förskola på Sandvalla, Hudiksvall
Avser nybyggnation av förskola på Sandvalla i Hudiksvall.
Nytt verksamhetsområde i Hudiksvall
Ny detaljplan för att möjliggöra nytt verksamhets och industriområde. Avser området vid gamla E4an och nya E4an. I det området ingår Tuna-Björka.
Nybyggnad av kontorslokaler på Varvet, Hudiksvall
Avser nybyggnad av kontorslokaler på Varvet i Hudiksvall.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt A: ca 4600 kvm.
Nybyggnad av industri i Iggesund
7518 kvm industritomt.
Nybyggnad av bostadslängor i Hög
Planer finns för nybyggnation av bostadslängor i Edsta, Hög.
Nybyggnation av flerbostadshus i Hudiksvall
Planer finns för nybyggnation av flerbostadshus på Hildeborg 7 I Hudiksvall.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Avser nybyggnation av kontor på Ulvberget i Hudiksvall.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Hudiksvall
Planer finns för nybyggnation av matvarubutik vid Håstaäng i Hudiksvall med parkering plats för 185 bilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Delsbo
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en- eller flerfamiljshus i 1-2 våningar.
Nybyggnad av bostadsområde i Forsa
Mark till försäljning där det gamla vattentornet stått i Forsa. Fastighet: Forsa-Lund 2:30. Adress: Fredriksbergsvägen 8, Sörforsa. Tomtyta: 777 kvm.
Ny serviceanläggning i Delsbo
1000-1300 kvm. Förhandsbesked för nybyggnad av kontor och verkstadsanläggning på fastigheten sunnansjö 9:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Avser nybyggnad av däckförråd för Däckab i Hudiksvall.
Nybyggnad av biogasanläggning i Hudiksvall
Planer finns att bygga en biogasanläggning i Hudiksvall.
Nybyggnad gc-väg i Hudiksvall
Cykel/gångväg rondellen vid Lidl ut mot Mio
Tak mellan gallerior i Hudiksvall
Hudiksvalls kommun har nu beviljat bygglov för ett tak över gågatan mellan galleriorna Guldsmeden och Fyren.
Nybyggnad av laddstolpar i Hudiksvall
Laddstolpar parkeringsplatser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).