Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Tidaholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, förskola, idrottshall i Tidaholm
Planförslaget möjliggör för ca 270 bostäder uppförda i flerbostadsbebyggelse i 3–4 våningar, en förskola i markplan av befintligt flerbostadshus, två nya nätstationer och en mindre idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm
Projektet avser nybyggnad av 20-25 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm
Man kommer att riva den gamla Röda Kvarn biografen och bygga lägenheter. Antal lägenheter är ännu ej fastställt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus. Detaljplan finns.
Exploatering för villatomter i Tidaholm
Exploatering för 7 villatomter.
Nybyggnad av förskola i Tidaholm
Avser ändring av detaljplanen för att möjliggöra nybyggnation av en förskola på fastigheten Madängsholm 5:37 i centrala delen av Madängsholms tätort. På platsen ligger idag en kommunal lekplats, vilken till sörre delen kommer finnas kvar i befintligt läge med möjlighet till samutnyttjande med förskoleverksamheten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).