Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av camping med stugor & restaurang, Tanum
Ca 40 stugor för övernattning, administrationsbyggnad, restaurang mm.
Nybyggnad av campingstugor mm i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 350 stugor, servicebyggnader, reception, restaurang mm.
Nybyggnad av trafikserviceplats i Knäm
Projektet avser ny trafiserviceplats med bl a livmedelsförsäljning, restaurang, butik, verkstad/lager och bevakad parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad, etapp 2-4
Projektet avser nybyggnad av 70-100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av hotell i Fjällbacka
Nybyggnad av restaurang och hotell, befintlig byggnad rives.
Nybyggnad av verksamheter i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av verksamheter.
Nybyggnad av bostäder i Grebbestad
Planen omfattar cirka 15-20 bostäder och föreslås byggas ut i form av villor. Planen möjliggör även utbyggnad i form av radhus eller mindre flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus, förråd och skärmtak samt rivningslov för rivning av befintligt bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus med stall i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 14 nya fristående enbostadshus för hästägare, stall med 16 boxar, men plats uppskattas för totalt 20-30 hästar. Förrådsbyggnader samt gemensam ridanläggning samt nybyggnad av gata och va-ledningar. Betesmark finns. Alternativt kan det bli fribyggartomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 10-12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser två tomter för nybyggnad av 12-14 lägenheter i flerbostadshus/kedjehus.
Nybyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser tomter för nybyggnad av verksamhetslokaler. Mark och VA-arbetet finns på id: 1650941.
Nybyggnad av förbifart i Grebbestad, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av förbifart.
Nybyggnad av lager i Fjällbacka
Förhandsbesked för en lagerhall.
Nybyggnad av parhus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av två parhus.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nytt verksamhetsområde.
Utbyggnad av ny pumpstation samt rivning vid badstranden i Grebbestad, Tanums kommun
Objektet avser utbyggnad av en ny pumpstation samt rivning av befintlig pumpstation. Pumpstation ej överbyggd men med ventilskåp samt nya kommunala vatten-, spill- och dagvattensystem.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).