Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Lysekil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnationer på Norra hamnen i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av bostäder och kontor. Omfattning är inte beslutat.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 200-250 lägenheter i blandade upplåtelseformer, hyresrätter och bostadsrätter samt radhus och friliggande hus.
Nybyggnad av SÄBO hus i Lysekil
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Nybyggnad av SÄBO-boende med 40-60 platser.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Förslaget inrymmer ca 70-100 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i blandad bebyggelse.
Ny- och påbyggnad av flerbostadshus i Mariedalsområdet, Lysekil
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna att förtäta Mariedalsområdet genom påbyggnad av befintligt flerbostadshus inom Mariedal 3:19, samt genom uppförandet av sex nya bostadshus om 5-7 våningar med bostäder. Här görs även upprustning av befintliga bostadshus och tillgänglighetsanpassning
Nybyggnad av bostäder i Lysekil, etapp 2
Förslaget avser ca 50 bostäder i villor, parhus/radhus, flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarplan.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Avser nybyggnad av 26-37 st bostäder i form av flerbostadshus och guppbyggda hus. Markyta: ca 14 400 kvm Fastighetsbtkn: Lyse-Berga 3:64, 3:65, 3:66, 3:67 samt del av Lyse-Berga 3:1.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 20-25 lägenheter i radhus/kedjehus på hyresrätt.
Nybyggnad av förskola i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av skola i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av småhus, kedjehus och radhus i Skalhamn
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av enbostadshus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av ca 15 enplanshus.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser uppförande av 15 bostäder samt anläggande av gata genom området.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad 8 bostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser utveckling av fastighet för fem friliggande småhus.
Nybyggnad av grupphus i Lysekil
Avser nybyggnad 3 enbostadshus.
Nybyggnad av maskinhall i Lysekil
Projektet avser uppförande av ett garage/maskinhall.
Nybyggnad av GC-väg i Lyskekil
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).