Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Grästorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av infrastruktur i Grästorp
Utbyggnad av infrastruktur med syfte att försörja kommande bebyggelse på området. Detta innefattar bland annat utbyggnad av vatten och avlopp, schakt för el och fiber, utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar med tillhörande anordningar, iordningställande av allmän platsmark och utbyggnad av dagvattenlösningar.
Utbyggnad av infrastruktur i Grästorp
Exploateringsområde. Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).