Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Falköping
Bygglov nybyggnad av 2 st vindkraftverk.
Nybyggnad av bostäder i Falköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av kvarteret Veterinären med bostäder utan att påtagligt påverka riksintresset för kulturmiljövården.
Nybyggnad av bostäder, vård kontor mm i Jättene, Falköping
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostad, vård, kontor samt tillfällig vistelse. För ändamålet bostäder är det boendet som ska vara huvudsyfte med bebyggelsen och det ska vara av varaktig karaktär och gäller inom hela planområdet. I förslaget har totalt ungefär 8 700 kvadratmeter användningen bostäder. Alla de ytor som föreslås ha användningen bostäder tillåter även att vårdbyggnad kan uppföras i samma omfattning som för bostäder. Alla de ytor som föreslås ha användningen bostäder tillåter även att kontorsbyggnad kan uppföras i samma omfattning som för bostäder. Alla de ytor som föreslås ha användningen bostäder tillåter även att byggnad för tillfällig vistelse kan uppföras i samma omfattning som för bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål. I västra delen föreslås en högsta nockhöjd om 10 meter, vilket motsvarar cirka 2 våningar. I östra delen föreslås en högsta en nockhöjd om 16 meter, vilket ungefär motsvarar 4 våningar.
Nybyggnad av radhus i Falköping
Nybyggnad av 12 radhuslägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Falköping
Nybyggnad av affärslokal med möjlighet till friskvård (etapp 3).
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Projektet avser upphandling av två transformatorer, 40-10 kV 6,3MVA.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Avser ny 130 kV transformatorstation vid Mönarp inom Falköpings kommun.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.