Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder med upp mot 200 bostäder fördelade på flerbostadshus i fyra till fem våningar samt radhus. Området utgörs idag i huvudsak utgörs av kuperad skogsmark inom Stadsskogen 2:122 och 2:123.
Nybyggnad av gymnasieskola i Alingsås
Planer finns för nybyggnad av gymnasieskola.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Alingsås
Etapp 2 innefattar områdets östra del, vilket innebär förlängningen av Tokebacka ut mot Bälinge. Området väster om Säveån utgår. Del av Bälinge 6:16
Exploateringsarbeten för nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser anläggande av vägar och va-ledningar. På området Stadskogen 1 planeras det för nybyggnad av ca 100 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus samt skola och centrumverksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
På området Stadskogen 1 planeras det för nybyggnad av ca 100 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus samt skola och centrumverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola. Omfattar fastigheterna Sörhaga 2:2, Sörhaga 2:3 och delar av fastigheterna Sörhaga 2:1 och Sörhaga 2:4.
Ny gång- och cykelväg längs väg 180 i Alingsås
Ny gc-väg längs väg 180 mellan Vikarydsvägen-Simmenäsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av ett flerbostadshus. Antal lägenheter är i dagsläget oklart.
Anläggande av erosionsskydd längs Säveån/Nolhaga alé i Alingsås
Planer finns för att anläggande av erosionsskydd längs med Nolhaga Alé.
Nybyggnad av servicebyggnad i Alingsås
Anläggande av camping och nybyggnad av servicehus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).