Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Nybyggnad av reningsverk i Västerås
Planer finns att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Västerås. Placering oklar.
Nybyggnad av bostäder, kontor och skola m.m i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ca 875 lägenheter, 2 förskolor med 10 avdelningar, centrum verksamheter och kontor. Regattan 46 & Kryssen 3 Fyra områden: "Kv. Terrasserna", "Kv. Parkstråket", "Kv. Ekarna" och "Kv. Tallarna".
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Västerås
Avser nybyggnad av kontor samt ett parkeringshus med plats för ca 600 bilar. Kan komma att etapp indelas i 3-4 etapper.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Västerås
Nybyggnad av ca 800 st lägenheter och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Västerås, Etapp 2
Nybyggnad av ca 200 st lägenheter och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Nybyggnad av ca 300 bostäder.
Nybyggnad av stadsdel i Västerås
Avser utveckling av kvarteren mellan Västerås nya resecentrum och Öster Mälarstrand, Steam hotell. Gäller bland annat fastigheterna Västerås 1:206, Västerås 1:207, Gasklockan 12 samt Marinan. Över 150 000 kvm mark.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Nytt huvudkontor på Finnslätten Västerås Effekten 2 & 3
Nybyggnad av bostäder och hotell i Västerås
Inom kvarteret som ska växa fram ryms olika boendeformer som är anpassade för såväl kortare och längre tidsperioder. Det rör sig bl.a. om hotell, coliving och lägenheter.
Nybyggnad av lager/logistikbyggnad i Västerås
Nybyggnad av logistik/lager ca 14-25 000 kvm.
Nybyggnad av stadsdel i Västerås
I denna del kommer det att byggas bostäder, kontor och järnvägspassage mm
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av flerbostadshus på Viksäng i Västerås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Planer finns för ca 400-450 bostäder i Fredriksdal.
Nybyggnad av verkstad och godsterminal i Tillberga, Västerås
Området är 91,5 ha. Möjliggöra för: en underhållsverkstad, en intermodal slussterminal där gods sömlöst kan flyttas mellan lastbil och tåg, samt en slutmonteringshall med järnvägsanslutning för grönt gods. Även en solcellspark på området för att tillhandahålla grön infrastruktur till verksamheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Planer finns för ca 400-450 bostäder i Fredriksdal.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Totalt ca 400 st bostäder i småhus, radhus, parhus och stadsvillor på området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Projektet kommer att handlas upp tillsammans med BRF Pilträdet (1486823).
Nybyggnad av bostäder och förskola i Kvicksund, Västerås
En ny detaljplan för del av Nyckelön i Kvicksund. Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder och förskola med fyra avdelningar. Den nya bebyggelsen ska vara i en skala och utformning som är anpassad till den befintliga bebyggelsen på Nyckelön. Planområdet ligger öst om riksväg 56 på Nyckelön i nordöstra delen av Kvicksund. Det ligger i anslutning till befintlig bebyggelse som till största delen består av lägre småhus. I dagsläget består planområdet av kuperad skogsmark med genomfartsväg som binder samman två bostadsområden. –Förslaget följer den utvecklingsplan som har tagits fram gemensamt mellan kommunerna Västerås och Eskilstuna. Vi har gjort en gemensam plan eftersom tätorten Kvicksund ligger i båda kommunerna. Den här detaljplanen gäller ny bebyggelse på Västeråssidan och innehåller bland annat bostäder som kommer att öka underlaget för till exempel affärer och skola, som i huvudsak finns på Eskilstunasidan,
Nybyggnad av bostäder och förskola i Forsby
Omfattar fastigheterna Forsby 1:3 och Skultuna-Gillberga 1:2 och gör det möjligt att bygga cirka 100 bostäder och en förskola. Bebyggelsen i Forsby består huvudsakligen av fristående enbostadshus på större tomter, med möjlighet till parhus och radhus på mindre tomter i södra delen av planområdet.
Nybyggnad av bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler i Västerås
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter och eventuellt kommersiella lokaler. Fastighetsbeteckningar: Regattan och Kryssen 46
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler i Västerås
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter och eventuellt kommersiella lokaler. Fastighetsbeteckningar: Regattan och Kryssen 46
Nybyggnad av bostäder mm i Västerås
Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler i Västerås
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter och eventuellt kommersiella lokaler. Fastighetsbeteckningar: Regattan och Kryssen 46
Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 2
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage på suterrängplan.
Nybyggnad av grundskola i Västerås
Nybyggnad av F-6 skola med plats för 525 elever samt särskola på ca 60 st elever som skall byggas ihop med äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Västerås
Två flerbostadshus intill det befintliga bostadshuset som finns på platsen idag. Totalt innefattar det ca 45 nya lägenheter och ett parkeringsgarage.
Nybyggnad av bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler i Västerås
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter och eventuellt kommersiella lokaler. Fastighetsbeteckningar: Regattan och Kryssen 46
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Västerås
Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med ca 80 platser.
Nybyggnad av hyresrätter Oxbackens centrum, Västerås
De blivande bostäderna i Oxbacken kommer ha solceller på taken och fasader i trä, tegel och puts, som kommer harmonisera väl med nuvarande bebyggelse i området.
Nybyggnad av bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler i Västerås
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter och eventuellt kommersiella lokaler. Fastighetsbeteckningar: Regattan och Kryssen 46
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Västerås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med ca 84 lägenheter samt en förskola med 78 platser.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 3
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 4
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 5
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler i Västerås
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter och eventuellt kommersiella lokaler. Fastighetsbeteckningar: Regattan och Kryssen 46
Nybyggnad av trygghetsboende i Västerås
Planer finns på nybyggnad av ett trygghetsboende. Kommer att handlas upp tillsammans med Karlslund hus F (1655588)
Nybyggnad av parkerings garage under mark i Västerås, etapp 2
Avser nybyggnad av parkeringshus/garage under mark.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola och lokaler för verksamheter.
Nybyggnad av bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler i Västerås
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter och eventuellt kommersiella lokaler. Fastighetsbeteckningar: Regattan och Kryssen 46
Nybyggnad av bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler i Västerås
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter och eventuellt kommersiella lokaler. Fastighetsbeteckningar: Regattan och Kryssen 46
Nybyggnad av bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler i Västerås
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter och eventuellt kommersiella lokaler. Fastighetsbeteckningar: Regattan och Kryssen 46
Nybyggnad av bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler i Västerås
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter och eventuellt kommersiella lokaler. Fastighetsbeteckningar: Regattan och Kryssen 46
Nybyggnad av förskola i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola och lokaler för verksamheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Västerås
Nybyggnad av ett trygghetsboende. Projektet kommer att handlas upp tillsammans med Karlslund hus G (1657030)
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola och lokaler för verksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Bjurhovda, Västerås
Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra en upprustning av Bjurhovda Centrum (fastigheten Bjurhovda 17). Avser nybyggnad av ca 70-100 lägenheter.
Nybyggnad av kontor mm i Västerås
1 st kontorsbyggnad kombinerat med varmlager, 3 st kalllager, 1 st fabrikslokal. Total BYA ca 7000 kvm. Fastighet uppgår till ca 140 000 kvm
Nybyggnad av idrottshall i Västerås
Avser nybyggnad av idrottshall. Inflyttning planeras till 2025.
Nybyggnad av äldreboende i Västerås
Nybyggnad av äldreboende med 90 lägenheter som skall byggas ihop med grundskola.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser en ny förskola bestående av 6 avdelningar med tillhörande tillagningskök och matsal i Romfartuna. Förskolan ska vara flexibel för att möjliggöra framtida ombyggnationer till skollokaler. I projektet planeras även en lokalanpassning och renovering av befintlig skola som är en F-3 skola. Tanken är att Skolköket i kyrkskolan ersätts med ett klassrum och utöka yta i det befintliga rörelserummet. Skolbyggnaden kommer att i sin helhet renoveras invändigt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Gryta i Västerås, etapp 2
Planer för nybyggnad av bostäder på Hartassen 1 och del av Västerås 4:46, Önsta Gryta.
Nybyggnad av förskola i Fredriksdal, Västerås
Avser nybyggnad av förskola, 8 avdelningar med plats för 144 barn.
Nybyggnad av bostäder mm i Västerås
Avser nybyggnad av bostäder, förskola, vård och centrumverksamhet.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Avser nybyggnad av 38 st radhuslägenheter i Västerås.
Nybyggnad av grundskola i Västerås
Planer finns för nybyggnad av grundskola.
Utveckling av bostäder i kvarter i Västerås
Klippans historiska fastigheter kan komma att utformas enligt förslaget som inrymmer allt från hyreslägenheter till ytor och lokaler för restauranger, nöjesliv och umgänge.
Nya bostäder i Västerås
Syftet med planen är ge möjlighet för utveckling med bostäder, verksamheter och förskola i området. Planen ska ta tillvara platsens centrala läge och skapa en attraktiv och varierad bebyggelse. Där ska även befintliga byggnader bevaras och konverteras.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder och aktivitetspark mm i Västerås, etapp 5
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och aktivitetspark mm i Västerås, etapp 4
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Västerås
Tidiga planer för Ica butik, återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av flerbostadshus m.m. i Västerås
Ett trekantigt hus på fem våningar placeras mellan Slottsträdgården och den befintliga byggnaden på fastigheten. Det nya huset beräknas kunna inrymma ca 39 lägenheter. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnader på och väster om befintlig byggnad samt att öka fastighetens användbarhet och flexibilitet genom att möjliggöra för bostäder, centrumverksamheter, kontor, hotell, vård- och omsorgsboende, gymnasium och/eller vuxenutbildning. Planläggningen syftar även till att säkerställa att befintlig byggnads arkitektoniska kvaliteter bevaras samt att tillbyggnader utformas med en hög arkitektonisk kvalitet som samspelar med områdets höga kulturmiljövärden och riksintresset för kulturmiljövård. Syftet med planen är även att återskapa, bevara och utveckla parkens värden som tidigare slottspark samt utveckla dess funktion som en del av parkstråket längs med Svartån.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Punkt­hus med cirka 40 stycken lägen­heter. Det planeras även ett parkerings­garage för bil och cykel, samt car­portar och förråd.
Nybyggnad av väg/gata i Västerås
Avser nybyggnad av väg mellan Gäddeholm och Södra Kärrbolandet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Utveckling av verksamhetsområde i Västerås
Syftet med planen är att göra det möjligt att utveckla Erikslunds verksamhetsområde. Det ska ske genom att komplettera med verksamheter som kräver stor yta. Några exempel är kontor och handel med skrymmande varor. Placering av gångväg genom planområdet ska studeras. Det ställs höga krav på hur både byggnader och tomtmark gestaltas med tanke på närheten till E18.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Projektet är svanenmärkt.
Nybyggnad av småhus i Västerås
Utbyggnad av bostäder i sydöstra delen av Skultuna. Planförslaget möjliggör för cirka 60 bostäder fördelat på enbostadshus och kedjehus/radhus/parhus. Planområdet omfattar hela eller delar av fastigheterna Skädduga 4:1, 12:1, 12:6, 12:7, 12:8, Skultuna Prästgård 1:1 och Skultuna Prästgård 1:57.
Nybyggnad av villaområde i Västerås
Nytt villaområde i Aberga, Västerås.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).