Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, kontor m.m. i Ullvi, Köping
Planen innebär att platsen kan få bebyggelse i form av bostäder, verksamhetsmark, skola, förskola och särskilt boende för äldre. Exploateringen: 1167749
Nybyggnad av höghus i Köping
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola.
Nybyggnad av stadsradhus i Köping
En pärla centralt i Köping med utsikt över å och park. Här skapas möjlighet till radhus av hög arkitektonisk kvalitet.
Nybyggnad av skola Ullvi, Köping
Planen innebär att platsen kan få bebyggelse i form av bostäder, verksamhetsmark, skola, förskola och särskilt boende för äldre. Exploateringen: 1167749
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nära anslutning till hamn och järnväg.
Nybyggnation av verksamhetsområde i Skogsborg
Verksamhetsmark i Marieberg, invid E18 i Köping.
Nybyggnation av radhus och grupphus i Köping
Tomter för enbostadshus säljs via tomtkön. För exploatering se: 1317820
Nybyggnad av brandstation i Köping
Avser nybyggnad av brandstation i Köping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Köping
Avser byggnation av flerbostadshus med ca 40 lägenheter samt att tillåta handel i bottenvåning på befintligt bostadshus på del av Lingonet 3 och 4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Köpings kommun
Avser rivning av 6 lägenheter för att kunna bygga 12 nya lägenheter.
Exploatering inför bostäder i Köping
Tomterna säljs till privatpersoner i villatomtkön.
Nybyggnad av samlingslokal i Köping
Planer finns att bygga en samlingslokal med cafeteria.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).