Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Timrå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri i Timrå
Planer finns för en etablering av en fabrik för batteri komponenttillverkning Timrå.
Nybyggnad av industri i Timrå
Timrå Invest AB i samarbete med Timrå kommun och Sundsvalls kommun utreder förutsättningarna för exploatering av ett nytt område för etablering av industriell verksamhet. Exempel på verksamhet är större industri för batteritillverkning, tillverkning av biodrivmedel eller liknande. Området omfattar ca 80 ha.
Nybyggnad av bostäder i Timrå
Nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Timrå
Ca 300 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Timrå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bioraffinaderi i Timrå
Nybyggnad av bioraffinaderi innehållande silos, tanklager, byggnader med torkar. Området för anläggningens alla delar blir ca 20 ha.
Nybyggnad av bostäder i Timrå
140 till 240 bostäder i byggnader på 6 till 8 våningar i Söråker centrum.
Nybyggnad av äldreboende i Sörberge
Avser nybyggnad av äldreboende för 90 boplatser och ev teknikutrymme i källarplan. Preliminär igångsättningstid för Fas 1 är 2022-10-10. Preliminär igångsättningstid för Fas 2 beräknas till 2023-06-01.
Nybyggnad av ledningscentral i Timrå
Projektet avser byggnation av ny ledningscentral för Medelpads Räddningsförbund. Objektet är beläget på del av fastighet VIVSTA 13:93 och VIVSTA 13:19 i Timrå Kommun vid vägkorsningen Terminalvägen/Älvstrandsvägen.
Nybyggnad av terminal i Timrå
Markanvisningen omfattar en cirka 71 500 kvadratmeter stor yta på fastigheten Fröland 4:2 på Vivsta industriområde.
Nybyggnad av bostäder i Timrå
Solhöjden är beläget i en södersluttning mellan Fagervik, Böle och Sörberge
Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå
50-60 st lägenheter på Solhöjden.
Ny brandövningsplats på Midlanda Airport
Objektet avser projektering och uppförande av ny brandövningsplats med tillfartsvägar och tillhörande byggnad för ledningscentral och verksamhet. Brandövningsmodul (kallas även Mock-up), och gasolstation upphandlad i sidoentreprenad sedan tidigare.
Ledningsflytt Söråker-Kittjärn
130kV L2S1 Söråker-Kittjärn Ledningsflytt.
Nybyggnad av produktionslokal i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av industrihus i Timrå
Utbyggnad av industriområde, totalt 6 tomter. Yta på drygt sex hektar
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Timrå
Planer finns att installera laddastolpar vid flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).