Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Vännäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Vännäs
Nybyggnad av förskola med 6-8 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vännäs
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Vännäs
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Vännäsby
Ca 20 småhus-tomter.
Nybyggnad av bostäder i Vännäsby
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostäder samt ett grönområde för dagvattenhantering/infiltration och lek/rekreation på fastigheten VÄNNÄS 11:58 (Olofsborg).
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus i Vännäsby
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vännäs
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrilokal i Vännäs
Avser tillbyggnad av industribyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.