Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Storuman

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionsanläggning för vätgas i Storuman
Avser nybyggnation produktionsanläggning för vätgas där energi levereras från vindkraftverk. Avvaktar pilotprojekt (2191360) och länkat till vindkraftspark (2191333).
Nybyggnad av vindkraftpark i Pauträsk
Avser Norrbäck och Pauträsk vindkraftspark.
Nybyggnad av hotell, bostäder och handel i Hemavan
Planer för nybyggnad av hotell, bostäder, verksamhet och handel. Björkfors 1:673 samt Björkfors 1:595
Nybyggnad av bostäder i Storuman
Planer för byggnation av cirka 40 bostäder som förmodligen kommer att användas som fritidshus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Hemavan
Nybyggnad av Coop butik i Hemavan. Björkfors 1:1447
Utbyggnad av bostadsområde i Storuman
Exploateringar med fritidsbebyggelse i anslutning till befintligt fritidshusområde. Cirka ytterligare 40-50 tomter ryms inom planområdet.
Nybyggnad av förskola i Hemavan
Förslag till ändring av detaljplan. Planändringens syfte är att möjliggöra en något större byggrätt inom ett begränsat geografiskt område avseende en framtida placering av en ny förskola.
Nybyggnad av produktionsanläggning för vätgas i Storuman
Avser nybyggnation av ett pilotprojekt för en produktionsanläggning av vätgas, där energin för vätgasproduktionen ska levereras från vindkraft. Länkade projetkt (2182849) och (2191333)..
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Nybyggnad av flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).