Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Storuman

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya utförsåkningsområden och utbyggnad av boenden i Hemavan
Avser nya utförsåkningsområden och utbyggnad av boenden i Hemavan.
Nya bostäder mm i Storuman
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nya fritidshus i Storuman
Ingen adress finns registrarad för området idag, gäller skifte: 4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tärnaby
Nybyggnad av flerbostadshus. Ej exploaterad mark.
Nytt område för bostäder i Storuman
Planer för nybyggnad av bostadshus för permanent boende.
Nytt område för småindustrier i Storuman
Planer för nybyggnad av småindustrier.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hemavan
Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av området med nya bostäder, verksamheter, utökat område för parkering, möjliggörande för tillbyggnad av befintlig simhall med padelbanor, gym m.m.
Nybyggnad av småindustri i Tärnaby
Nybyggnad av småindustri. Markyta 2500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hemavan
Nybyggnad av flerbostadshus. 16 lägenheter (2 rok ).
Nybyggnad av handelshus, Sandviksvägen 1, i Tärnaby
Markyta 2363 kvm. Planer för nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av handelshus i Storuman
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 1039 kvm. Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av infrastruktur för handelsområde i Storuman
Infrastruktur för nytt handelsområde. Innefattar markarbete, vatten- och avloppsledningar, bredband, ytvatten, dränering samt ev påfarter/anslutningar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.