Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk på Råliden i Skellefteå/Piteå
Man undersöker möjligheten att bygga 54 st vindkraftverk på gränsen mellan Skellefteå och Piteå.
Ny kraftledning i Skellefteå
Ny kapacitetshöjande 400 kV-ledning mellan Malånäset och Lidmyran Den planerade 400 kV-ledningen Malånäset—Lidmyran i Västerbottens län är en del i den gröna industriomställningen i norr och möjliggör ökat effektuttag i regionen. Ledningen bidrar även till att bibehålla stabiliteten och driftsäkerheten i transmissionsnätet. Dessutom planeras det för förnyelse av befintliga stationer i Malånäset och Högnäs samt ny station i området kring Lidmyran.
Utveckling av område i Skellefteå
I den tänkta detaljplanen innefattas bostäder, parkeringshus, hotell, resecentrum, kontor och handel. Den beräknade kostnaden för det totala område är ca 5 mdkr.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 500 bostäder i blandning av olika storlekar och upplåtelseformer samt att möjliggöra för ett vård- och omsorgsboende och/eller skolverksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Sävenäs, Skellefteå
200 nya bostäder, och platser för aktiviteter och avkoppling.
Ny gymnasieskola i Norrböle, Skellefteå
Nybyggnad av gymnasieskola med idrottsprofil. Planområdet ligger cirka 800 meter från centrum och omgärdas av Norrbölegatan i norr, Norra järnvägsgatan (väg 372) i söder, Kulturskolan i öster och befintliga flerbostadshus i väster
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 120 bostadsrätter.
Nytt bostadsområde i Skellefteå
Det utpekade området ligger mellan bostadsbebyggelse i väst och industriverksamhet i öst, mellan Risbergsgatan och Torsgatan. Det ska också utredas om fastigheten kan utökas österut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter fördelade på två hus om 10 våningar, som förbinds med en skyddad upphöjd gård.
Nybyggnad av parkeringshus i centrala Skellefteå
I hjärtat av Skellefteå planerar vi för ett nytt parkeringshus. Traditionellt har beställaren själv byggt och driftat parkeringshusen men öppnar nu för nya lösningar där man i stället köper större eller mindre delar av åtagandet, t.ex. i form av koncessionsåtagande till en extern leverantör eller andra lösningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet i Skellefteå
Syftet med planen är att möjliggöra byggande av bostäder samt centrumverksamhet eller lokaler för allmänt ändamål. Planområdet ligger på Skellefteälvens norra strand, på gränsen mellan stadsdelarna Prästbordet och Centrala stan. Genom planområdet går Lasarettsvägen som ansluter till Karlgårdsbron.
Nytt bostadsområde i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus i 2-4 våningar
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Syftet med planen är att möjliggöra för ca 100 nya bostäder samt utökad förskoleverksamhet.
Nybyggnad av bostäder och handel, kontor i Skellefteå
Möjliggöra bostäder samt handel och kontor.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Skellefteå
Syftet med planen är att bygga bostäder och lokaler med hänsyn till kulturmiljö.
Nybyggnad av resecentrum i Bureå
Bureå resecentrum ska knyta ihop den tågtrafik som Norrbotniabanan innebär, med busstrafik, biltrafik, gång, cykel och taxi. Byggstarten är beroende av Trafikverkets planering av Norrbotniabanan.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Skellefteå
Projektet omfattar att anlägga infrastrukturen för ett nytt bostadsområde på Sunnanå. I uppdraget ingår nybyggnad av gator, va-ledningar samt gc-vägar. En stor del av uppdraget är att få till en bra dagvattenlösning på området då den hanteringen behöver anpassas efter och delvis byggas inom närliggande planområden.
Nybyggnad av resecentrum i Skellefteå
Skellefteå kommun ska anlägga ett nytt resecentrum för tåg och regionbuss i centrum av Skellefteå i nära anslutning till Skellefteå lasarett och i närheten av stadstrafiken.
Nybyggnad av flerbostadhus i Skellefteå
De två punkthusen ska bli 3,5 våningar höga, bestå av cirka 30 lägenheter och placeras i den västra delen av fastigheten där det idag står en carport.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola, 6 avd.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
På Prästbordet, i kvarteret Kaplanen, innebär en ny detaljplan att 10–15 radhus kan byggas på en fastighet där det idag står en förskolebyggnad som inte längre används.
Om- eller nybyggnad av vattenledning i Bureå
Om- eller nybyggnad av vattenledning.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola i centrala Skellefteå.
Nybyggnad av sporthall i Kåge
Nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av förskola i Ursviken
Nybyggnad av förskola i Ursviken.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Bureå
Planer finns för nybyggnad av lägenhetshotell.
Nybyggnad av drönarflygplats i Skellefteå
Som en del av utvecklingsprogrammet ELIS – Elektrifierade luftfart i Sverige, genomförs en förstudie där kommunen tillsammans med Skanska, Skellefteå Airport och brittiska bolaget Urban-Air Port försöker ta reda på hur drönare kan bli en del av framtidens hållbara logistiknät.
Nybyggnad av produktionsanläggning för vätgas, Skellefteå Kraft
The investment covers a complete Production Unit, 2-3 MW, including electrolyser, water treatment, purification, filling unit for tube trailers, compressor, control system etc. Tube trailers will transport the hydrogen to refueling stations and other customers. The Production Unit will be located around the City of Skellefteå.
Nybyggnad av pannanläggning för biobränsle vid industriområde i Skellefteå
Avser driftklar godkänd pannanläggning för produktion av hetvatten till fjärrvärme, beläget inom industriområdet Hammarängen i Skellefteå.
Nybyggnad av kemisk-teknisk industri i Skellefteå
Avser en ny produktionsanläggning på 400 kvadratmeter för produktionen av natriumbisulfit.
Utveckling av Bovikens Havsbad i Kågedalen
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av hela området kring Bovikens havsbad, bl a genom en småbåtshamn inne i Laxvarpsviken. Även havsbadet och campingen behöver mer utrymme för att kunna utvecklas och förbättras.
Nybyggnad av miljöstation vid flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av miljö/återvinningsstation.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Skellefteå
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).