Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk utanför Tierp
Utbredningsområdet för vindkraftparken är ca 350 km2 stort och inom detta område planerar Eolus för 50–67 vindkraftverk med en totalhöjd på max 365 m. Den installerade effekten planeras att optimeras till ca 1 000 MW, vilket innebär ett tillskott på ca 4–4,5 TWh förnybar el in till det svenska elnätet.
Nytt handelsområde i Tierp
Möjliggöra för handelsändamål inom del av fastigheten Tierp 4:140 i anslutning till Siggbo handelsområde i den södra delen av Tierps köping.
Utveckling av vårdfastighet i Tierp
Möjliggöra för utveckling av Tierps vårdcentrum. Vidare prövas möjligheten att inom fastigheten utveckla bostäder, lokaler och vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av bostäder och centrumändamål i Tierp
Pröva möjligheten för bostads- och centrumändamål.
Nybyggnad av bostäder i Tierp
Möjliggöra för nya bostäder inom kvarteret genom att utöka byggrätten och öka byggnadshöjden.
Utbyggnad av bostäder samt centrumverksamhet i Månkarbo
Yttrö 55:1 Yttrö 5:26 Yttrö 5:20
Nybyggnad av bostäder i Älvkarleby
Två flerbostadshus om totalt 18 bostäder med komplement i området.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad med 450kvm uthyrningsbar yta med 8m i takhöjd, samt marklov avseende schaktning och uppfyllning. Byggstart=markstart.
Utbyggnad av laddinfrastruktur i Tierps kommun
Tierps kommun vill ta en aktiv roll i att få mer publik laddning på plats i kommunen. Vi vill gärna se att marknaden bygger ut i så stor utsträckning som möjligt och har för avsikt att upplåta kommunal park på platser som marknaden finner attraktiv för etablering av publik laddning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).