Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Knivsta
Det planeras för en ny stadsdel. Denna kommer att delas upp i olika detaljplaner och etapper.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Knivsta
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Nybyggnad av bostadsrätter i Knivsta
Byggnaden som beräknas ha en total BOA på ca 6000 kvadratmeter får mellan 8 till 14 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Avser nybyggnad av 134 hyreslägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (113 lgh) samt en komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gredelby
60-70 lägenheter planeras.
Nybyggnad av förskola i Ängby
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Nybyggnad av skola i Ängby
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Ombyggnad av driftsplats samt slopande av plankorsning i Knivsta
Slopande av plankorsning (plk 31445) som ersätts med ny gångbro över järnvägen, iordningsställande av ytorna runtom samt cykelparkeringsgarage.
Nya bostäder mm i Knivsta
Utveckling av nya bostäder och samhällsfastigheter
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Avser nybyggnad av en förskola med 6-7 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Nybyggnad av kontor, service, hotell och handel i Knivsta
Byggrätter för verksamheter inom kontor, service, hotell och till viss mån handel.
Exploatering inför industriområde i Knivsta
Exploatering av Brunnby 5:1, 11:1, 6:4.
Utökning av kapacitet för avloppsrening i Knivsta
Knivsta avloppsreningsverk saknar kapacitet för den samhällsutveckling som Knivsta kommun förutspår. Ett alternativ till att bygga ut reningsverket är att ansluta Knivsta kommun till Käppala reningsverk, Lidingö via befintliga spillvattentunnlar i Sigtuna kommun. Tiden för att få till en alternativ lösning är relativt knapp och en ny lösning bedöms behöva finnas på plats 2021–2022. Fågelvägen är sträckan från Knivsta till påslaget i Märsta ca 12 km.
Nybyggnad av LSS-boende i Knivsta
Avser nybyggnad av LSS-boende med 12 lägenheter.
Uppförande av pelletspannanläggning 5 MW i Knivsta
Avser uppförande av 1 st nytillverkad nyckelfärdig Pelletspannanläggning inom Vattenfalls produktionsanläggning i Knivsta. Beställaren kommer innan start av entreprenaden att utföra mark- & anläggningsarbeten avseende bottenplatta och ev komponentfundament av betong för den nya pannanläggningen.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Exploatering för bostäder i Alsike
Exploateringsarbeten för Vrå 1:3
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus (17 sammanbyggda enbostadshus), flerbostadshus (4 lgh) och komplementbyggnader.
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Avser nybyggnad av 16 radhus samt mur.
Nybyggnad av tvätthall i Knivsta
Avser nybyggnad av biltvätt.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.