Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Knivsta
Det planeras för en ny stadsdel. Denna kommer att delas upp i olika detaljplaner och etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Projektet avser nybyggnad av 113 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus (17 sammanbyggda enbostadshus), flerbostadshus (4 lgh) och komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Nybyggnad av 100 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Nybyggnad av 100 bostadsrätter.
Nya bostäder i Alsike, etapp 2A
Avser nybyggnad av ca 550 bostäder samt skola.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Avser nybyggnad av en förskola med 6-7 avdelningar.
Nybyggnad av kontor, service, hotell och handel i Knivsta
Byggrätter för verksamheter inom kontor, service, hotell och till viss mån handel.
Nybyggnad av järnvägsspår i Knivsta
För 750 meters tåg. Åtgärder för Trunsta Mosse.
Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Lagga kyrkby
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lagga Kyrkby. Exploatering: 1348287
Exploatering inför industriområde i Knivsta
Exploatering av Brunnby 5:1, 11:1, 6:4.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Utomhusbanor el ny padelhall i Heby
Utomhusbanor eller en ny hall.
Exploatering för bostäder i Alsike
Exploateringsarbeten för Vrå 1:3

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).