Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, handel och kontor mm i Gustavsbergs centrum
Ca 240 lgh planeras. Ev även gruppboende, förskola och högstadieskola. I detta projekt kommer det även ingå idrottsplats m.m.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus, radhus och centrumfunktioner. Hemmesta 11:365, 11:443 och 11:12
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Ca 130-150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, studentlägenheter i Gustavsberg, Värmdö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 100 bostäder i flerbostadshus på 3–5 våningar och cirka 30 småhus
Nybyggnad av trafikcentrum på Värmdö
Omfattar trafikplats Gustavsberg, trafikplats Hålludden, Värmdö marknad, Gustavsbergsvägen fram till Charlottendalsvägen och ett område nordväst om tpl Gustavsberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Fastigheten omfattar cirka 3630 kvm och är belägen sydost om Gustavsbergs centrum.
Nybyggnad av lättare industri, lager och logistiklokaler i Gustavsberg
Tomter till försäljning för industri, lager och logistik på Ekobacken i Gustavsberg.
Nybyggnad av lättare industri, lager och logistiklokaler i Gustavsberg
Tomter till försäljning för industri, lager och logistik på Ekobacken i Gustavsberg.
Exploateringsområde för nya bostäder, Värmdö
Nybyggnad av nya bostäder i småhus. Exploateringen kan bli en utbyggnad av infrastrukturen med gång-och cykelväg samt en förbättrad framkomlighet för buss till Aspvik samt fortsatt VA-utbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan bygglov uppförande flerbostadshus och tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av personalbostäder i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, personalbostäder.
Nybyggnad av busstorg i Gustavsberg, Värmdö
Planer för busstorget runt Runda huset
Nybyggnad av bostäder, förskola, idrottshallar mm på Värmdö
Möjliggör omkring 700 nya bostäder, varav cirka 145 småhus och cirka 545 lägenheter i flerbostadshus. Utöver bostäderna föreslås cirka 60 vårdbostäder samt en friliggande förskola med fem till sex avdelningar. Två idrottshallar möjliggörs invid Gustavsbergsvägen, i områdets norra respektive södra del. I sydväst, invid trafikplats Gustavsberg, föreslås en infartsparkering för cirka 260 bilar samt cykelparkering. Inom Edsberg gård vid Kvarnsjön möjliggörs för ett friluftsområde med föreningslokaler.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Gustavsberg
Planer finns för installation av laddstolpar.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Gustavsberg
Avser installation av laddstolpar för bilar vid flerbostadshus i Gustavsberg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).