Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Nybyggnad av bostäder på fastigheterna Täby Stjärnmotorn 2, Täby Flygkompassen 1 och Täby Höjdmätaren 1.
Nybyggnad av skola i Täby
F-9 skolan med plats för 900 elever
Nya bostäder, Täby
Planer finns för nybyggnad av ca 300 bostäder. Marken är industrimark idag.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 1
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 2
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 3
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 4
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 5
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 6
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Nybyggnad av vårdboende i Gribbylund
Ca 100 lgh vid Löttingelundsvägen/Gribbylundsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Planer finns för nybyggnation för bostäder.
Nybyggnad av skola i Täby
Avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Planer för ca 50 bostäder i 3 huskroppar på 3-6 våningar mot Trefaldighetsvägen och Kabeluddsvägen.
Nybyggnad av skola i Täby
Planer för att ersätta Tibbleskolan och Åvaskolan med en ny skola.
Nybyggnad av skola och förskola i Täby
Nybyggnad av skola med minst 3 våningar och nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
En fastighet av industrilokaler och kontor som i huvudsak kommer att utvecklas till bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Täby
Avser nybyggnad av 18 kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus, Skarpäng
Planer finns för nybyggnad av en bebyggelse om ca 160 bostäder och innebär att befintlig industribyggnad rivs och att fastigheten istället möjliggörs för bostäder. Förslaget innehåller en bebyggelse i 2-6 våningar.
Nybyggnad av seniorbostäder i Täby
cirka 30 seniorbostäder
Nybyggnad av kontor i Täby
Avser nybyggnad av kontorslokal/kontorsbyggnad samt rivning av befintligt enfamiljshus samt uthus
Nybyggnad av motorikhall i Täby
Entreprenaden omfattar nybyggnad av en fristående motorikhall för truppgymnastik inklusive omklädningsrum, kansli och konferensrum. Motorikhallens BYA är ca 1500 m². Motorikhallen ska anslutas med kompletterande åtgärder till den befintliga bergvärmeanläggningen som delas med hela Täby IP.
Nybyggnad av förskola i Täby
Nybyggnation av förskola, kapacitet för 120 barn. Fastigheterna Näsbypark 73:40-41
Nybyggnad av bostäder, Täby
Trädgårdsmästaren 1 och 2 , Tråget 14 Småskalig bostadsbebyggelse och ändring av vägar
Nybyggnad av radhus i Roslags-Näsby
Nybyggnad av 12 st radhus.
Nybyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för nybyggnad av handelsbyggnad/handelslokal.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 4
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park.
Exploatering av bostadsområde i Täby
Exploatering för: flerbostadshus, studentbostäder, förkola och ev. andra verksamheter
Nybyggnad av omklädningsrum i Täby
Nybyggnation av omklädningsrum på Kryssarvallen
Nybyggnad av stadspark i Täby
En ny stadspark planeras i Täby park. Målet är att den ska bli ett attraktivt utflyktsmål i kommunen och vara en plats för avkoppling, lärande, samvaro, lek och motion.
Nybyggnad av grupphus i Täby
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra stycken enbostadshus.
Ny gång- och cykelväg i Täby
Avser ny gc-väg längs Frestavägen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).