Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 328 st.

Förlängning av Roslagsbanan mellan Universitetet-T-centralen
Förlängning från Universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan och vidare till T-centralen.
Utbyggnad av spårväg mellan Flemingsberg-Älvsjö
Drygt 17 km lång dubbelspårig spårväg från Flemingsberg till Älvsjö via bla Masmo, Kungens Kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen. 16 hållplatser, ny spårvagnsdepå.
Nybyggnad av bostäder i Centrala Bromma, Stockholm
Etapp 2 avses främst prövas för bostäder och en preliminär bedömning är att etappen kan möjliggöra cirka 1 600 bostäder. Etappen avser även inrymma en grundskola F-9 för cirka 950 elever, förskolor, service samt parker och torg.
Stadsutveckling av Alvik i Stockholm
1500-2200 bostäder . Alvik Västra innefattar Alviks Torg och stationsområde samt områdena med trafik- och spårinfrastruktur samt depå.
Nybyggnad av bostäder i Årstaberg, Stockholm
Marman 2, 6, 7 och 10 samt Årsta 1:7.
Stadsutveckling av Fruängen i Stockholm
Området som planeras innefattar Fruängens stadsdelsområde. Området är cirka 130 hektar stort och avgränsas av Södertäljevägen i norr, Mickelsbergsvägen i sydost och kommungränsen till Huddinge i väster
Nybyggnad av Ö och påldäck i Lilla Värtan, Stockholm
Nya kajer ca 1000m samt ny ö för 450 bostäder, totalt 55 000 kvm påldäck.
Ny stadsdel vid Solvalla i Bromma, Stockholm
Sammantaget har fastighetsbolaget Balder byggplaner för nio kvarter med runt 1 300 bostäder och lokaler för såväl handel som service. ca 133 000 kvm byggrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Olika alternativ finns. Som det ser ut nu ger det möjlighet till 1.000–1.500 nya bostäder beroende på hur de nya byggnaderna placeras.
Nybyggnad av avloppstunnel i Mässtaden
Stockholm Vatten planerar bygga ny avloppstunnel, benämnd Mässtunneln, mellan exploateringsområde Mässtaden i Älvsjö och Liljeholmen. Mässtunneln planeras vid Liljeholmen ansluta till avloppstunneln som ska byggas mellan Bromma och Henriksdal (SFAL). Ungefärlig längd är 4200 - 4700 meter och tvärsnittsarean som mest 21 m2.
Överdäckning av väg för nya bostäder i Stockholm
Planer finns för att däcka över vägen som delar Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad och uppföra 800 bostäder.
Nybyggnad av sjukhus mm i Vasastaden
Planer finns för sjukhus och fastigheter.
Nybyggnad av bostäder vid Telefonplan, Västberga
Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-09-24 beslutades att inte fortsätta arbeta med de tidigare föreslagna skyskraporna Tellus Towers. I stället utgår den fortsatta planeringen från en grupp av höga hus med cirka 20-30 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Centrala Bromma, Stockholm
Centrala Bromma med stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund kan utvecklas med 3000-4000 nya bostäder framöver. Utöver bostäder planeras även en utveckling av verksamheter, förskolor och skolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt förbättrad park- och grönstruktur. Strukturplanen ska användas som grund för kommande markanvisning och detaljplanearbete.
Nybyggnad av bostäder, butiker m.m. i Stockholm
Söderstaden är ett av stadens större stadsutvecklingsområden och består av Globenområdet, Slakthusområdet, Gullmarsplan-Nynäsvägen och Södra Skanstull. Ambitionen är att skapa en tätare, mer funktionell stadsmiljö som länkar samman Hammarby sjöstad, Årsta, Enskede, Blåsut, Dalen och Södermalm. Stockholms stad planerar en helt ny stadsdel kring broarna vid Södra Skanstull. Här planeras för cirka 750 nya bostäder och lokaler för butiker, hotell och kultur. Den nya stadsdelen kommer att stärka kopplingarna mellan Södermalm och närförort.
Utveckling av stadsdel i Masthamnen, Stockholm
2500 bostäder och 100 000 m2 kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus på Årstafältet, etapp 8
Antal bostäder i etapp 7 är ännu ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder i Centrala Bromma, Stockholm
Centrala Bromma med stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund kan utvecklas med 3000-4000 nya bostäder framöver. Utöver bostäder planeras även en utveckling av verksamheter, förskolor och skolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt förbättrad park- och grönstruktur. Strukturplanen ska användas som grund för kommande markanvisning och detaljplanearbete.
Nybyggnad av bostäder på Årstafältet, etapp 7
Antal bostäder i etapp 7 är ännu ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder, skola m.m. på Östermalm, Stockholm
Tidigt markreservation till Stockholmsbyggmästarna avseende ca 300 lägenheter. Totalt planeras ca 700 bostäder.
Nybyggnad av bostäder och kontor vid Liljeholmen i Stockholm
Planer för bostäder och kontor vid brofästet och utmed Södertäljevägen i Liljeholmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av bostäder innehållande 166 lgh, lokaler samt garage. Bta 17 307 m2.
Nybyggnad av bussdepå i Värtan
Bussdepå för 80-100 bussar.
Nybyggnad av bostäder mm i Kista
De två nedre planen beräknas bli vårdlokaler, specialistvård, tandläkare eller dyl.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Gamla Enskede, Stockholm
Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder, kontor, vård och förskola inom fastigheterna Kristinedal 8, 11-14, 16, Buxbomshäcken 1-4, Gamla Enskede 6:1 och Gamla Enskede 6:2 i Gamla Enskede. Förslaget innehåller nybyggnation av 330 lägenheter i flerbostadshus motsvarande 27 000 kvm ljus BTA. Byggherren föreslår att lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt. Förslaget innehåller vidare nybyggnation om 7 000 kvm BTA kontor och vårdverksamhet samt ny förskola.
Överdäckning för nybyggnation av kontor och bostäder på Norrmalm, Stockholm
En fastighet ovanpå Klarastrandsleden, mellan Waterfront och Klara sjö, planeras bli kontor med eventuellt inslag av bostäder. Totalt rör det sig om en kontorsbyggnad på ca 15 000 kvadratmeter, mitt emellan Kungsholmen och city. En detaljplan kommer att tas fram för projektet och användningen planeras bli i huvudsak kontor men med inslag av handel och andra verksamheter i bottenvåningarna, ett visst inslag av bostäder kommer att prövas. Om bostäder kan inrymmas i planen kommer det att bli bostadsrätter. Staden kommer att ansvara för att bygga en överdäckning medans husvolymerna kommer inrymmas i en 2D fastighet som staden har för avsikt att sälja genom en anbudstävling. Anbudstävlingen pågår mellan den 16 mars och den 11 maj 2021.
Nybyggnad av skola och förskola i Hagsätra, Stockholm
markanvisning till Skolfastigheter i Stockholm AB, för fullstor F-9 skola samt förskola om 6-8 avdelningar inom fastigheterna Svedjaren 1, Svedjaren 2, Svedjaren 3 samt del av Älsvjö 1:1.
Nybyggnad av bostäder och verksamheter vid Ulvsundavägen, Bromsten
Mellan Ulvsundavägen och Mälarbanan ska det utredas om det finns förutsättningar för nya bostäder, verksamheter, gator och parker. Detaljplanen syftar till att utreda möjligheten att utveckla fastigheten Bromsten 9:1 med cirka 300 bostäder, verksamheter, gator och parker. Även en del av Bromsten 9:2 kan komma att ingå i planarbetet.
Nybyggnad av bostäder, kontor och förskola m.m. i Gamla Enskede, Stockholm
Planförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder och kontor samt förskola, vård och centrumändamål. Planområdet ligger mellan Nynäsvägen och Skogskyrkogården.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Johanneshov, Stockholm
Projektet avser totalt cirka 24.000 kvadratmeter BTA fördelat på cirka 120 lägenheter i flerbostadshus och cirka 800 nya arbetsplatser.
Nybyggnad av hyresrätter i Nockebyhov, Stockholm
4-6 våningar. Projektet omfattar totalt nybyggnation av 87 bostäder, 6 lägenheter inom ett LSS-gruppboende och en lokal. Målsättningen för projektet är att hus 1 skall certifieras för Miljöbyggnad Guld och övriga byggnader ska uppnå Miljöbyggnad Silver.
Ny farled i Stockholms skärgård
Utbyggnad av Horstensleden samt delvis nydragning av Furusundsleden via östra och västra Saxarfjärden. Även Sandhamnsledens inre del behöver anpassas.
Nybyggnad av bostäder i Högdalen, Stockholm
Markanvisning för bostäder, kommersiella lokaler och parkering inom fastigheterna Imröret 10, Fotot 2 och Örby 4:1 ”Önskehemsplan” i Högdalen. Niams ansökan omfattar ny bebyggelse om totalt cirka 240 lägenheter (cirka 17000 kvm ljus BTA), varav cirka 90 bostadsrätter och cirka 150 hyresrätter. Därutöver föreslås nya handelsytor om totalt cirka 5000 BTA.
Nybyggnad av bostäder i Kista, Stockholm
Nyfosa AB har inkommit med ett förslag som innebär nybyggnation av ca 20 000 kvm BTA motsvarande ca 200 lägenheter i ett högre flerbostadshus om 21 våningar.
Nybyggnad av hotell på Södermalm, Stockholm
Byggrätten omfattar cirka 4 500 kvadratmeter BTA och bedöms kunna inrymma upp till cirka 100 hotellrum. Sjömanshemmet är en befintlig byggnad med cirka 1 200 kvadratmeter
Nybyggnad av bostäder i Vällingby, Stockholm
AB Svenska Bostäder anvisas cirka 150 lägenheter inom del av fastigheten Grimsta 1:2 och cirka 50 lägenheter inom Ringpärmen 1 i Vällingby. Bostäderna upplåts i hyresrättsform.
Nybyggnad av bostäder i Riksby, Centrala Bromma
Markanvisningsområdet ska bebyggas med bostäder (cirka 200-300 lägenheter) och avses överlåtas med äganderätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Midsommarkransen, Stockholm
VIRIDUM - Med tre byggnadskroppar i tegel och plåt planeras det för cirka 270 bostäder, verksamheter i bottenplan, samt förskola och en trevlig innergård.
Upprustning samt nybyggnad av kök och matsal i Vasastaden, Stockholm
Planer för att bygga om Sveaplans högskola till en grundskola. SISAB har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av kök och matsal samt specialsalar som ska byggas på framsidan av huvudbyggnaden.
Nybyggnad av bostäder i Hjorthagen, Stockholm
I Elektriciteten, som ligger mellan Motalaparken och Värtaverket, komprimeras det befintliga ställverket och ger plats till nya bostäder och verksamheter. Den frigjorda ytan skapar en möjlighet att bygga nya bostäder och kontor. Här planerar staden att markanvisa cirka 150–200 bostäder till byggaktör
Nybyggnad av bostäder i Vällingby, Stockholm
ByggVesta AB anvisas totalt cirka 160 lägenheter inom fastigheten Grimsta 1:2 i Vällingby, varav cirka 100 avser bostadsrätter och cirka 60 avser hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Högdalen
Bildfönstret 1 och 2 samt Örby 4:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bagarmossen, Stockholm
Rivning av befintlig kontors- och industribyggnad.
Nybyggnad av hyresrätter i Farsta, Stockholm
Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Blidö 3, del av Blidö 2 och del av Farsta 2:1. cirka 160-170 lägenheter i flerbostadshus, total ca 16 000 - 17 000 kvm ljus BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Larsboda, Farsta
Farsta 2:1, Nåttarö 1 och Ekerö 1.
Nybyggnad av flerbostadshus och ev förskola i Hägersten
cirka 150 till 200 bostäder varav 60 bostäder är tänkta som att bli bostadsrätter, övriga som hyresrätter
Nybyggnad av flerbostadshus i Rågsved
Ingår i Fokus Hagsätra Rågsveds fjärde etapp – Rågsvedsvägen. Cirka 125 bostäder. Tomt A består av fastigheterna Bygeln 2 och Bygeln 8.
Nybyggnad av bostäder i Solhem, Stockholm
Detaljplanen möjliggör lamellhus med cirka 100 smålägenheter som avses upplåtas som hyresrätter vid Spånga kyrkväg, mellan Spånga centrum och villabebyggelsen. Bostadshuset planeras bli fem våningar med en souterrängvåning. Parkering löses i underjordiskt garage (antal våningar okänt).
Nybyggnad av bostäder i Enskede Gård, Stockholm
Rivning av befintlig fastighet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tensta, Stockholm
Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tensta 4:11 samt del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta till AB Familjebostäder. Bolagets förslag är att uppföra cirka 130 lägenheter i flerbostadshus. I projektet avses ett LSS-gruppboende bildas, med sex lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rågsved
Ingår i Fokus Hagsätra Rågsveds fjärde etapp – Rågsvedsvägen. Cirka 125 bostäder. Tomt B innefattar fastigheterna Bäverhanen 1, Bäverhanen 2 och del av Älvsjö 1:1
Nybyggnad av bostäder i Skarpnäck, Stockholm
ca 100 lägenheter som ska upplåtas med hyresrätt.
Nybyggnad av bostäder i Stockholm
Utbyggnadsförslaget innehåller totalt ca 70-100 lägenheter där ca 12-15 lägenheter ska utgöras av antingen en sammanhållen gruppbostad enligt SoL, eller som en stödbostad med spridda lägenheter. Ögat 1 och del av Råcksta 1:21.
Nyläggning av huvudvattenledning i Stockholm
Planerad dimension på huvudvattenledningen är 800 mm och delsträckans längd är 3200 m.
Nybyggnad av grundskola i Mariehäll, Stockholm
För att möta behovet av elevplatser i Mariehäll för en längre tid (minst 15 år) behöver en grundskoleenhet om 630 elever i årskurserna F-6 etableras med lokal upptagning. Skolan behöver vara klar för inflyttning 2027. Skolan (hyresobjektet) ska uppfylla myndighetskrav och BBR-krav som är nödvändiga för att uppföra en skola. SISAB behöver hitta en lösning i form av en inhyrning, alltså att en skola uppförs på privatägd mark med SISAB som förstahandshyresgäst och Utbildningsförvaltningen som andrahandshyresgäst.
Nybyggnad av väg, busshållplats, gc-väg samt bro sträckan Hjulsta-Akalla
Väg, busshållplats, gc-väg samt vägbro över E18 inom Igelbäckens kulturreservat.
Hjälpkraft/nya fördelningsstationer för Trafikverket
Hjälpkraft kapacitetshöjande åtgärder, nya fördelningsstationer, spänningshöjning ospec. platser.
Nybyggnad av bostäder i Värtahamnen, Stockholm
Totalt planeras 200 bostäder i kv Pireus.
Om- och nybyggnad av kommersiella lokaler i Akalla
Kottbygatan Fastigheter AB är tomträttshavare till fastigheten Aura 1. Gällande detaljplan medger kontor och industri inom Aura 1. Idag finns en byggnad inom den norra delen av fastigheten och inom den södra delen finns en byggrätt om 18 000 kvm BTA som inte utnyttjats. Kottbygatan Fastigheter AB har inkommit med en ansökan om markanvisning för att möjliggöra för fler kommersiella användningsområden inom fastigheten än vad nuvarande detaljplan medger, i syfte att uppföra en byggnad även inom den södra delen av fastigheten och till viss del ändra användning inom befintlig byggnad. Planändringen ska möjliggöra att fler kommersiella ändamål tillåts inom fastigheten Aura 1. Utöver kontor och industri som tillåts i gällande detaljplan föreslås handel, centrum och verksamheter.
Nya fördelningsstationer för Trafikverket
15 st nya fördelningsstationer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sätra, Stockholm
JEF Fastigheter AB är markanvisade för cirka 130-200 hyresrätter, varav cirka 20-30 studentlägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Fagersjö, Stockholm
Fastigheterna Teodoliten 1, Måttstocken 1, del av Farsta 2:1 och del av Örby 4:1.
Nybyggnad av bostäder i Skarpnäck, Stockholm
Förslaget innehåller nybyggnation av 100 lägenheter i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).