Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Salem

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Salem
177 småhus på fastigheten Högantorp 3:8. Området ligger öster om Salems golfbana och norr om Högantorpsvägen. Bolaget vill även bygga 54 småhus söder om Högantorpsvägen,
Nybyggnad av flerbostadshus i Salem
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rönninge, Salems kommun
Planer finns på förtätning i form av småhusbebyggelse, utbyggnad av gator och VA-ledningar, en strandpromenad samt en GC-väg.
Nybyggnad av småhus i Salem
Planer finns för nybyggnad av småhus.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Salem
177 småhus på fastigheten Högantorp 3:8. Området ligger öster om Salems golfbana och norr om Högantorpsvägen. Bolaget vill även bygga 54 småhus söder om Högantorpsvägen,
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Salems kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och verksamhetslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Salem
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus.
Anläggande av våtmark i Salems kommun
Avser anläggande av våtmark.
Exploatering för bostäder i Rönninge, Salem
Syftet med detaljplan för Rönninge Kungsgård och Björknäs är att möjliggöra förtätning i form av flerfamiljsvillor och villabebyggelse och ge skydd till befintlig bebyggelse som blivit utpekad av kulturhistoriskt värde. Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut inom området och en strandpromenad föreslås längs Flatensjöns strand.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).