Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Masmo, Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder mm i Kungens kurva, etapp 2
Planer för en ny stadsdel med ca 3600 bostäder, skola, vårboende, service och park mm i Kungens Kurva, Diametern 2 mfl. Området avgränsas geografiskt av Kungens kurvaleden i söder, Dialoggatan i väster, Diagonalvägen i öster och den kommande Ingvar Kamprads allé i norr. Den nya stadsdelens nordvästra hörn kommer att ligga i samma korsning mellan Ingvar Kamprads allé och Dialoggatan som Heron city och entrén till den utbyggda Kungens kurva shoppinggalleria.
Nybyggnad av bostäder mm i Kungens kurva, etapp 1
Planer för en ny stadsdel med ca 3600 bostäder, skola, vårboende, service och park mm i Kungens Kurva, Diametern 2 mfl. Området avgränsas geografiskt av Kungens kurvaleden i söder, Dialoggatan i väster, Diagonalvägen i öster och den kommande Ingvar Kamprads allé i norr. Den nya stadsdelens nordvästra hörn kommer att ligga i samma korsning mellan Ingvar Kamprads allé och Dialoggatan som Heron city och entrén till den utbyggda Kungens kurva shoppinggalleria.
Nytt bostadsområde i Huddinge
I kvarteren Verkstaden, Hantverket och Tonfisken planeras det för ca 1800 bostäder, 2 förskolor mm
Nybyggnad av kontorslokaler i Flemingsberg
Certifiering: LEED Guld, NollCO2, Well. Kontorslokaler, restaurang, utbildning, vård.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Vårby, Huddinge
Utbyggnad av gator och VA för en ny stadsdel i Huddinge. I området planeras för 1800 bostäder tillsammans med skola, förskolor, vårdboenden, butiker och hotell.
Nya bostäder i Skogås, Huddinge
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus, cirka 360 nya bostäder. I planuppdraget föreslås att bostäderna byggs på parkeringsytorna som finns mellan befintliga bostadshus och att garage byggs under de nya bostadshusen. Intill planerar vi för ett mobilitetshus med parkering och olika mobilitetstjänster.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storängen, Huddinge
Nybyggnad av flerbostadshus (Förrådet 3 och 17).
Nybyggnad av bostäder Flemingsberg
Avser att förnya och utveckla Flemingsbergs stationsområde och tillhörande stadsdelar och skapa plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare inom Flemingsberg.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Storängen, Huddinge, etapp 1
Förslag har lämnats in för planändring för Hängbjörken 1-3 och Asken 1 och 4, samt hela kvarteret Hängbjörken och Asken 1 och 4 och en förskola. Förslagen innebär flerbostadshus med 85 lägenheter alternativt 260 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Storängen, Huddinge, etapp 2
Förslag har lämnats in för planändring för Hängbjörken 1-3 och Asken 1 och 4, samt hela kvarteret Hängbjörken och Asken 1 och 4 och en förskola. Förslagen innebär flerbostadshus med 85 lägenheter alternativt 260 lägenheter.
Nyanläggning av huvudvattenledning i Stockholm
Ny huvudvattenledning i mellan Källbrink och Långsjöparken via Snättringe i Huddinge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av ca 220 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av simhall i Huddinge
Med ny detaljplan prövas möjligheten att bygga en ny simhall i kommunen. Det ska också utredas om lokaler för andra idrotter kan rymmas inom den nya detaljplanen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storängen, Huddinge etapp 2
Planer för ca 400 bostäder. Projektet kommer att utföras i etapper.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Storängen, Huddinge
Anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storängen, Huddinge etapp 1
Planer för ca 400 bostäder. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
Denna fastighet: Vistaberg 3:64 och Vistaberg 3:377. Totalt på Vista skogshöjd planeras för omkring 400-500 bostäder och en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Huddinge
Planer för ca 130 bostäder i flerbostadshus med 4-6 våningar.
Nybyggnad av förskola i Storängen, Huddinge
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Glömsta, Huddinge
Planer finns på ny stadsdel med 6500 nya bostäder.
Nya bostäder i Masmo
Avser nybyggnad av ca 100 ungdomslägenheter.
Nybyggnad av kontor och lokaler i Glömsta, Huddinge
Planer finns för ny stadsdel med 6500 nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skogås, Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Glömsta, Huddinge
Planer finns på ny stadsdel med 6500 nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trångsund
Ny detaljplan för området kring Norströms väg, fastigheterna Kungen 9, Brickan 1 m.fl. Älvan 2, Hammartorp 1:1 och Springaren 3. Planer för bostäder, förskola och utveckla fastigheterna längs med Norströms väg och Hammartorpsvägen. I det här tidiga skedet omfattar detaljplanen omkring 400 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Planer för nybyggnad av 60-90 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storängen, Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, kontor och service m.m i Huddinge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och lokaler för kontor och service samt utbyggnad av Södertörns polishus.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
Totalt på Vista skogshöjd planeras för omkring 400-500 bostäder och en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
Totalt på Vista skogshöjd planeras för omkring 400-500 bostäder och en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
Totalt på Vista skogshöjd planeras för omkring 400-500 bostäder och en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge kommun
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge kommun
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Ny detaljplan tas fram för fastigheten Valvet 3 m.fl. i centrala Skogås. Den ska göra det möjligt att bygga cirka 80 nya bostäder fördelat på tre byggnader samt verksamhetslokaler i bottenvåningen i de nya byggnaderna.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
Totalt på Vista skogshöjd planeras för omkring 400-500 bostäder och en förskola.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Glömsta
Framtagande av en detaljplan för fastigheten Glömsta 2:59 med flera. Där planerar vi att omvandla fritidshusområdet vid Lövstastigen till permanentboende och möjliggöra för cirka 75 nya bostäder och en ny förskola.
Nybyggnad av skola i Flemingsberg
Planer för utveckling av Björnkulla med nya bostäder, förskolor och skola, torg, park och verksamhetsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av ca 60-90 bostäder.
Nybyggnad av kontor och skola i Huddinge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och lokaler för kontor. Omfattar ca 30000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storängen, Huddinge etapp 3
Planer för ca 400 bostäder. Projektet kommer att utföras i etapper.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Huddinge
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontorshus i Huddinge
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontorshus, hotell och flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av kontor, hotell och bostäder.
Nybyggnad av radhus i Vårby gård
Detaljplanen syftar till att skapa ett attraktivt bostadsområde med arkitektoniska kvaliteter som är nära kopplade till områdets natur och sjönära läge. Läget vid Mälaren, närheten till Vårby gårds centrum och strövvänliga grönområden gör området lämpligt för bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Nybyggnad av flerbostadshus och villor/radhus
Nybyggnad av bostäder och förskola i Glömsta
Framtagande av en detaljplan för fastigheten Glömsta 2:59 med flera. Där planerar vi att omvandla fritidshusområdet vid Lövstastigen till permanentboende och möjliggöra för cirka 75 nya bostäder och en ny förskola. Glömsta 2:58 och 2:59
Utbyggnad av gatunät i Huddinge kommun
Avser utbyggnad av gatunät, VA-ledningar samt upphöjning av gator.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av radhus i Huddinge
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av LSS-boende i Storängen, Huddinge
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Huddinge
Projektet, Svanenprojekt, avser nybyggnad av 41 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplan.
Exploatering av gata/VA mm inför nybyggnad av bostäder i Kungens kurva
Planer för en ny stadsdel med ca 3600 bostäder, skola, vårboende, service och park mm i Kungens Kurva, Diametern 2 mfl. Området avgränsas geografiskt av Kungens kurvaleden i söder, Dialoggatan i väster, Diagonalvägen i öster och den kommande Ingvar Kamprads allé i norr. Den nya stadsdelens nordvästra hörn kommer att ligga i samma korsning mellan Ingvar Kamprads allé och Dialoggatan som Heron city och entrén till den utbyggda Kungens kurva shoppinggalleria.
Nybyggnad av exploateringsområde och va-ledning i Huddinge
Avser utbyggnad av va-ledning inför kommande byggnation om ca 3600 m.
Nybyggnad av parhus och radhus i Huddinge
Planer finns för nybyggnad av ca 31st bostäder.
Nybyggnad av förskola i Östra Huddinge
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Avser nybyggnad av förskola med plats för ca 84 barn fördelat på sju avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Huddinge kommun
Syftet med planen är att möjliggöra för en förskola med cirka 160 barn i en byggnad med två våningar med tillhörande gård.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Nybyggnad av 22 enbostadshus samt mur och plank. Gladö 65:1, 66:2, 63:2, 34:3, 1:9, 34:2, 54:2, 65:2, 37:3, 34:1, 66:1, 63:1, 56:2, 56:1, 54:4, 54:1, 54:3, 29:3, 37:1, 29:2, 29:1, 37:2.
Nybyggnad av industri/verkstadshus Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industri och verkstadsbyggnad (marin verksamhet) samt rivning.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar på Gladö, Huddinge
Planer för utökning av industrimarken i området med nya verksamheter på fastigheten del av Gladö 76:5 m.fl. inom kommundelen Sundby.
Ny huvudvattenledning i Huddinge
En cirka 3 kilometer lång vattenledning från området Källbrink till Långsjön i Huddinge kommun.
Nybyggnad av kontor, lager och verkstadsbyggnad i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av en verkstadsbyggnad och en kontor- och lagerbyggnad samt uppförande av mur.
Nytt LSS-boende i Trångsund
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Utbyggnad av vatten och avloppsledningar i Huddinge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för permanentboende och förtätning av befintlig bebyggelse efter utbyggnad av kommunalt vatten, avloppsledningsnät samt ny- och ombyggnad av gatunätet
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Huddinge
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Huddinge
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av GC-väg i Huddinge kommun
Avser nybyggnad av GC-väg.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Segeltorp, Huddinge kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).