Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Haninge
Tornberget Fastighetsförvaltning AB i Haninge avser att på uppdrag av Haninge kommun på totalentreprenad låta uppföra en ny simhall. Miljöbyggnad silver eftersträvas.
Ny om och tillbyggnad av centrum i Haninge
Niam utvecklar Haninge Centrum med nya handelsytor och fler bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Ca 100-250 lgh i 3-7 våningar.
Nybyggnad av bostäder mm i Jordbro, Haninge, etapp 3
Ca 300-400 lägenheter totalt. Etapp 1: 1474816 Etapp 2: 1537546 Etapp 3: 1537547.
Rivning och nybyggnad av skola i Handen
Avser rivning av befintlig skola för att bygga en ny och större skola med plats för cirka 525 elever.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Jordbro
Olika alternativ finns: bygga om befintligt kulturhus (gamla Jordbromalmskolan) eller riva den och bygga nytt.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Programmet syftade till att pröva bostadsbebyggelse i form av friliggande villor med inslag av kedjehus och radhus. En exploatering omfattande 100-150 bostäder föreslogs i programmet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Planer finns för rivning av befintlig lokal och nybyggnad av totalt ca 250-300 bostäder i minst 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Planer finns för rivning av befintlig lokal och nybyggnad av totalt ca 250-300 bostäder i minst 3 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Handen
Planområdet ligger i ett centralt läge i Handen, där man ska utreda om det är möjligt att förtäta planområdet med bostäder.
Nybyggnad av bostadsrätter i Handen, etapp 4
Ett 6-våningshus inom Bonum, med bekväma och moderna seniorlägenheter. Till huset hör en egen Bonumvärd som hjälper till med vardagsärenden. Strax intill huset planeras ett välkomnande torg för att bli en naturlig mötesplats på Haningeterrassen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Planer finns för rivning av befintlig lokal och nybyggnad av totalt ca 250-300 bostäder i minst 3 etapper.
Nybyggnad av skola i Haninge
Tomt efter rivning av Runstensskolan
Nybyggnad av bostäder i Haninge
Planprogrammet ska utreda förutsättningar för att bygga ut handelsplatsen Port 73 och området väster därom med handel, övrig verksamhet och uppemot 900 bostäder.
Nybyggnad av fastighet i Jordbro
Tomten är på 6000 kvm och kan bebyggas med ca 4000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i norra Haninge
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 42 st bostadsrätter. 3698 bta + 121 bta glasgård + 81,1 bta komp.
Nybyggnad av radhus i Haninge
Nybyggnad av radhus i souterräng.
Nybyggnad av radhus i Tungelsta, Haninge
Nybyggnad av radhus i Tungelsta.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Nybyggnad av förskola i Kolartorp, Haninge.
Nybyggnad av bostäder i Haninge
Nybyggnad av bostäder i Haninge
Nytt handelscentrum/verksamhetsområde i Haninge
Inom programområdet planeras för verksamheter såsom centrumverksamhet, handel och kontor. Handels verksamheten begränsas till sällanköpshandel. Programmet föreslår vidare att möjliggöra idrottsändamål inom området.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Planer på nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av parhus i Haninge etapp 2
Hermanstorp 1:92, 1:47, 1:91, 1:46, 1:23, 1:24, 1:37, 1:109, 1:110, 1:111, 1:112, 1:113, 1:34, 1:82 Samt nybyggnad av enbostadshus och förråd på Hermanstorp 1:35, 1:43, 1:83, 1:108.
Nybyggnad av förskola i Västerhaninge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2024.
Utbyte av Lättinge brygga på Ornö
Rivning av nuvarande brygga, befintliga pelare behålls och gjuts på för att ingå i en ny konstruktion. En ny överbyggnad av platta, huvudbalkar och tvärbalkar uppförs.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Haninge
Planprogrammet ska utreda förutsättningar för att bygga ut handelsplatsen Port 73 och området väster därom med handel, övrig verksamhet och uppemot 900 bostäder.
Ombyggnad till stadsgata i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra omvandling av Vallavägen till stadsgata.
Nyanläggning av konstgräsplan i Västerhaninge
Avser nyanläggning av en 11-manna konstgräsplan samt belysning.
Nybyggnad av natur och skogspark i Haninge
Vega stadspark att byggas som blir en natur- och skogspark längs med järnvägsspåren och med närhet till Vega skola- och aktivitetshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).