Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
150-200 bostadsenheter.
Nybyggnad av bostäder, Östra stadsskogen i Strängnäs
Ca 300 bostäder. Exploatering på 1332005.
Nybyggnad av sporthall i Strängnäs
Avser nybyggnation av ny sporthall i Strängnäs kommun.
Nybyggnad av bostäder i Stallarholmen
Totalt ca 80 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Detaljplanen möjliggör uppförande av bostadsbebyggelse inom den berörda fastigheten.
Nybyggnad av radhus på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av radhus på Gripsholms backar.
Nybyggnad av lager & logistik i Strängnäs
Nybyggnad av lager & logistik ca 45000 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av F-9 skola i Strängnäs
Planer på en F-9 skola vid Läggesta.
Nybyggnad av villor på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av villor på Gripsholms backar.
Förtätning med bostäder i Strängnäs
Projektet avser förtätning av bostäder.
Nybyggnad av överföringsledning från Mariefreds reningsverk till Strängnäs reningsverk
Entreprenaden avser nya pumpstationer med reservkraft, ny spillvattenledning (markförlagd samt sjöförlagd), uppgradering av befintliga pumpstationer. Objektet är förlagt mellan Mariefreds reningsverk och Strängnäs reningsverk.
Nybyggnad av förskola på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av förskola på Gripsholms backar.
Nytt event/exploateringsområde i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett event-/expoområde med nya byggrätter och tillhörande campingområde.
Nybyggnad av bostäder mm i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse, när- och offentlig service inom fastigheterna Sanda 6:1 och Sanda 5:186. Utöver de föreslagna användningarna ska det även undersökas om en gång-och cykelväg kan anläggas inom planområdet.
Nya bostäder i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att pröva bostäder inom fastigheten Malmby 3:11, 3:12 och 4:10. Planen avser att möjliggöra bebyggelse i form av friliggande villor samt kedjehus/radhus.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Planer för nybyggnad av radhus i två plan.
Nybyggnad av golfklubb på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av golfklubb på Gripsholms backar.
Renovering av brygga i Göröns naturreservat, Strängnäs
Avser rivning av befintlig brygga med stenkista samt byggnation av ny brygga med stenkista, Strängnäs Mälsåker 1:3, Götön naturreservat.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).