Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, kontor, butiker mm i Skurup
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av bostäder och centrumändamål inom fastigheterna Delfinen 6 och Delfinen 23 samt del av Skurup 50:179. Planområdet föreslås att bebyggas med bostadshus i varierande höjd med inslag av lokaler för centrumverksamhet. Längst med Enskiftesgatan i väster föreslås radhusbebyggelse i två till tre våningar. I norr mot bensinmacken föreslås flerbostadshus i tre till fem våningar och i övriga delar i tre till fyra våningar. Totalt planeras ca 140 bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende i Skurup
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende i Skurup. 1 huskropp som innehåller 58 stycken lägenheter uppdelat på 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Planer finns för nybyggnation av ca 50 lägenheter på Östergård 3 i Skurup. Det blir en långsmal byggnadskropp längs med Föreningsgatan som en förtätning på nuvarande parkeringsyta intill befintlig byggnad
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus, totalt 45 bostäder.
Nya dricksvattenledningar mellan Sturup och Skurup
Projektet kommer att samupphandlas med projektnummer 1538629. Projektet avser nya dricksvattenledningar mellan anslutningskammaren vid Sturup och vattenverket i Skurup. Avser en 14 km lång ledning DN400 med tillhörande anordningar, tryckstegringspumpar, kammare etc ska anläggas. Aktuella ledningar placeras i kommunerna Skurup, Trelleborg och Svedala.
Nybyggnad av konceptboende och villor i Abbekås, Skurup
Planer finns för nybyggnad av konceptboende för äldre samt villor. Totalt 39 bostäder.
Nybyggnad av radhus i Skurup
Avser förtätning av det befintliga radhusområdet med byggnadskroppar i sicksackmönster. 20 enheter.
Nybyggnad av parhus i Skurup
Planer finns för nybyggnad av Parhus i BRF, 16 enheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Bygglov - nybyggnad avseende flerfamiljshus.
Nybyggnad av radhus i Skurup
Nybyggnad av flerfamiljshus, radhus.
Nybyggnad av bostäder i Abbekås, Skurup
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av nya bostäder på fastigheten Örmölla 13:247, längs Sockenvägen i Abbekås. Cirka 14 bostäder i två våningar möjliggörs i planförslaget.
Nybyggnad av marklägenheter i Rydsgård, Skurup
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av 10 nya bostäder i form av marklägenheter. Planförslaget medger 4,5 meter i totalhöjd för tillkommande bebyggelse, vilket motsvarar ett våningsplan, och föreslår en totalhöjd på 8 meter för den befintliga bebyggelsen.
Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av industribyggnad.
Ny station i Skurup
SKVP-Ny 50/20 kV stn.
Nybyggnad av lagerhall, Skurup
Nybyggnad av tälthall för maskiner.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.