Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Perstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus i Norregårdsområdet, Perstorp
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Planer finns för nybyggnad av ca 70-tal radhus. Byggstart är avhängigt intressenter.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Perstorp
Planer finns nybyggnad av 1 huskropp med bostäder, ca 15-tal lägenheter och ev lokaler för handel. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av radhus i Perstorp
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 10-14 radhuslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Perstorp
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Planer finns för nybyggnad av 10-14 radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Perstorp
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Planer finns för nybyggnad av 7-10 st radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Perstorp
Planer finns för nybyggnad av 10 bostäder i form av radhus/parhus.
Nybyggnad av förskola i Perstorp
Planer finns för ny förskola i Perstorp. Omfattning, byggstart och kostnad kan i dagsläget ej anges.
Anläggande av va- samt spillvattenledning i Perstorp
Avser anläggande av vatten- samt dag/spillvattenledning.
Anläggande av vattenledning Toarp- Perstorp
Avser anläggande av vattenledning Toarp-Perstorp.
Nybyggnad av dagvattenmagasin i Perstorp
Avser nybyggnad av dagvattenmagasin.
Ny vattenledning i Perstorp
Avser utbyte av vattenledning.
Anläggande av konstgräsplan i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Perstorp
Avser gator, vägar och va för nytt bostadsområde.
Anläggande av parkering i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsplan 2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.