Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Perstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus i Norregårdsområdet, Perstorp
Planer finns för nybyggnad av ca 50 -70tal radhus. I projektet ingår även nybyggnad av dagvattenmagasin. Byggstart är avhängigt intressenter.
Nybyggnad av radhus i Perstorp
Avser option från projektnummer 2060551. Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 20-tal radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Perstorp
Planer finns för nybyggnad av bostäder med 42 lägenheter. Hyresrätter.
Nybyggnad av förskola i Perstorp
Planer finns för ny förskola i Perstorp. Omfattning, byggstart och kostnad kan i dagsläget ej anges.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Perstorp
Avser gator, vägar och va för nytt bostadsområde.
Anläggande av vattenledning Toarp- Perstorp
Avser anläggande av vattenledning Toarp-Perstorp.
Anläggande av konstgräsplan i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Anläggande av parkering i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsplan 2024.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).