Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Perstorp

Nybyggnad av radhus i Norregårdsområdet, Perstorp
Planer finns för nybyggnad av ca 50 -70 tal radhus. I projektet ingår även nybyggnad av dagvattenmagasin. Byggstart är avhängigt intressenter.
Nybyggnad av bostäder i Perstorp
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Planer finns för nybyggnad av bostäder med 42 lägenheter. Hyresrätter.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Perstorp
Avser gator, vägar och va för nytt bostadsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).