Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Perstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus i Norregårdsområdet, Perstorp
Planer finns för nybyggnad av ca 50 -70 tal radhus. I projektet ingår även nybyggnad av dagvattenmagasin. Byggstart är avhängigt intressenter.
Nybyggnad av radhus på Norregårdsområdet, Perstorp
Planer finns för nybyggnad av ca 55 radhuslägenheter i tidigt skede. Området finns med i kommunens översiktsplan men är änne ej detaljplanelagt.
Nybyggnad av bostäder i Perstorp
Planer finns för nybyggnad av ca 30-tal bostäder i tidigt skede. Området finns med i kommunens översiktsplan men är änne ej detaljplanelagt.
Nybyggnad av bostäder i Perstorp
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Planer finns för nybyggnad av bostäder med ca 35 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Perstorp
Planer finns för nybyggnad av ca 15 radhuslägenheter i tidigt skede. Området finns med i kommunens översiktsplan men är änne ej detaljplanelagt.
Nybyggnad av bostäder i Perstorp
Planer finns för nybyggnad av ca 10-tal radhuslägenheter. Totalt planeras ca 30 tal lägenheter i samtliga etapper.
Nybyggnad av bostäder i Perstorp
Planer finns för nybyggnad av ca 10-tal radhuslägenheter. Totalt planeras ca 30 tal lägenheter i samtliga etapper.
Nya faunapassager samt viltstängsel längs väg 21 mellan Perstorp-Tyringe
Planskilda faunapassager samt viltstängsel på ca 20 km.
Nybyggnad av radhus i Perstorp
Planer finns för nybyggnad av 6 radhuslägenheter i tidigt skede. Området finns med i kommunens översiktsplan men är änne ej detaljplanelagt.
Nybyggnad av villor i Perstorp
Planer finns för nybyggnad av 6 radhuslägenheter i tidigt skede. Området finns med i kommunens översiktsplan men är änne ej detaljplanelagt.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Perstorp
Avser gator, vägar och va för nytt bostadsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).