Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Osby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av industriparken i Osby
Planer finns för utveckling av Industriparken i Osby. Nordöstra området utmed väg 15.
Nybyggnad av skola och idrottsanläggning i Lönsboda, Osby
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skoleverksamhet på del av Lönsboda 44:1 och besöksanläggningar på del av 52:1. Därför behövs en ny detaljplan för att möjliggöra en ny skola och försörja Lönsboda med tillräckligt många skolplatser, men även idrottsmöjligheter.
Nybyggnad av äldreboende i Lönsboda, Osby
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nytt äldreboende på i huvudsak Lönsboda 46:57. Planområdet är i viss utsträckning bebyggt och utgör knappt 2 hektar.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Osby
Förslag finns för nybyggnad av bostäder och kontor i 4 våningar och handel och parkeringsgarage i bottenplan.
Nybyggnad av förskola och matsal i Killeberg
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt matsal och restaurangkök som byggs i anslutning till befintligt skogsområde vid Killebergs idrottsplats,
Nybyggnad av äldreboende i Lönsboda
Planer finns för nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Hasslaröd, Osby
Projektet avser nybyggnad av 40- 50 bostäder som omfattar 1 punkthus upp till 5 plan samt radhus i 2 plan. Objektets är beläget i Hasslaröd syd, som ligger i södra delen av Osby tätort.
Nybyggnad av f-6 skola i Killeberg
Avser nybyggnad av F-6 skola för 150 elever som byggs i anslutning till befintligt skogsområde vid Killebergs idrottsplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Osby
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Osby
Planer finns för nytt bostadsområde med markbostäder, 20-25 lägenheter.
Nybyggnad av idrottshall i Killeberg
Avser nybyggnad av idrottshall vid Killebergs idrottsplats.
Nybyggnad av bostäder i Osby
Avser nybyggnad av marklägenheter. Bostadsrätter.
Nybyggnad av räddningscentral i Osby
Planer finns för nybyggnad av räddningscentral inrymmande brandstation, ambulansstation samt polisstation.
Nybyggnad av bostäder i Osby
Avser nybyggnad av gruppbyggda hus, ca 9 st villor.
Nybyggnad av parhus i Osby
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Planer finns för nybyggnad av ca 10-tal parhus.
Nybyggnad av radhus i Osby
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Planer finns för nybyggnad av ca 10-tal radhus.
Nybyggnad av överföringsledning vid Brunkelstorp Osby
Avser utökning av verksamhetsområde med spillvattenledning och vattenledning för 34 fastigheter.
Anläggande av gc-väg, broar mm i Osby
Planer finns för fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg runt Osbysjön. Omfattar även 2 broar.
Nybyggnad av bro vid kyrkan i Osby
Planer finns för nybyggnad av bro.
Nytt exploateringsområde för verksamhetsområde i Osby
Avser exploateringsarbeten för nybyggnad av vägrestaurang, kontor, besöks- och verksamhetsmöjligheter på del av Osby 181:5, på östra sidan om väg 23 och rastplats Lars Dufwa i Osby kommun.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Osby
Avser infrastrukturåtgärder för nytt industriområde.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Osby
Medfinansieringsprojekt med Trafikverket.
Anläggningsarbete vid Flyboda sjö i Osby kommun, del 2
Markåtgärder vid Flyboda sjö för att skapa våtmarker strax norr om Lönsboda på fastigheterna Smålatorp 1:5, samt Västra Flyboda 1:12. Projektet går under arbetsnamnet Återmeandring vid Flyboda sjö.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.