Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 132 st.

Nybyggnad av tunnel mellan Malmö-Köpenhamn
Utredningsarbeten pågår. Avvaktar inlämnad EU-ansökan. Flera förslag på utförande finns, hel tunnel eller sänkt tunnel med avbrott för brodel från konstgjorda öar.
Nytt bostads och kontorsområde i Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 6500 bostäder och ca 10000 arbetsplatser som kommer att pågå under en 20-års period. Markområde: 100 hektar. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder. Arbetena kommer att pågå under en flerårsperiod.
Nybyggnad av nytt bostadsområde i Kirseberg, Malmö
Jernhusen har ansökt om detaljplan för området med målsättningen att det ska byggas ca 900 bostäder, en grundskola med idrottshall, förskola, mobilitetshus med plats för etappens bilplatsbehov, lokaler för centrumfunktioner samt en park. Grundskolan föreslås i en placering som är optimerad utifrån stråk och kopplingar i närområdet samt nära tillgång till olika idrottsfunktioner.
Nytt bostads och kontorsområde i Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 55000 m2 bostäder samt 35000 m2 kontor. Byggnationerna kommer att pågå under en flerårsperiod.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Projektet ligger vilande. Detaljplanearbetet inte påbörjat. Avser nybyggnad av ett bostadsområde med 600 bostäder vid Hemgården och Fortuna. Området är på 600 hektar och delas upp i två öar av bebyggelse. Hemgården är de södra delan och där är tanken att få en tätare bebyggelse som omfattar radhus/parhus, villor och flerbostadshus, ca 400 lgh. Fortuna är den norra delen och där är tanken att bygga ca 200 villor där vissa kan bli styckebyggda hus.
Nybyggnad av bostäder, kontor, handel, mm i Malmö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bostadsområdet Almgården med fler bostäder av olika typ, detaljhandel, kontor och service i form av förskola och äldrevård. Nya byggnader placeras mot Agnesfridsvägen och huvudentréerna läggs ut mot gatan. Radhus planeras i södra och sydvästra delen av planområdet längs med befintliga gångstråk.
Nybyggnad av konstmuseum i Malmö
Planer finns för ett nytt konstmuseum i Malmö.
Nybyggnad av bostäder på Holma, Malmö
Avser förtätning av område. Avser nybyggnad av 400 bostäder under en flerårsperiod.
Nybyggnad av kontor mm i Svågertorp, Malmö
Förslaget innebär en ökning av byggrätten inom befintlig fastighet med nya kontorslokaler samt lokaler för centrumverksamhet. Förtätningen skulle preliminärt kunna omfatta ca 30 000 m2.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Projektet kommer att etappindelas
Nybyggnad av flerbostadshus på Norra Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, ca 300-350 lägenheter i 5-6 våningsplan.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Hyllie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av 300 bostäder samt 7000 m2 verksamhetslokaler
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Avser nybyggnad av 318 lägenheter motsvarande 21500 kvm BTA och kombinerar bostads- och hyresrätter. Ett kontorsprojekt finns på projektid: 2173677.
Nybyggnad av batterifabrik i Malmö
Planer finns för nybyggnad av batterifabrik i norra hamnen. 18 000 kvadratmeter utgörs av produktionsanläggning inklusive yta för produktion, matsalar och kontor med mera, cirka 38 000 kvadratmeter för lagerbyggnad för färdiga produkter från fabriken, material och containerfunktior. Objektets läge: Malmö hamn.
Ny bebyggelse med bostäder och lokaler för handel och service i Limhamn, Malmö
Projektet avser att gestalta bostadsbebyggelse (12–15 000 kvm BTA) samt centrumverksamheter (500–600 kvm BTA) i Limhamn, Malmö. Idag står tre högre silor intill det framtida Fendertorget, som kommer att bli en central offentlig plats i området. Tre lägre silor är placerade längs Övägen, som förbinder Limhamn med Ön. Tanken är att delvis eller helt riva silorna och så långt som möjligt återbruka dem.
Nybyggnad av universitetsbyggnad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av universitetsbyggnad. Yta: 15000 m2 LOA. Utvalda arkitektteam för parallella uppdrag: CF Möller/Förstberg Ling/Think softer (SE och DK). Tham&Videgård/Kragh Berglund/Reppen Vilson (SE och DK). White/Assemble (SE och UK)
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga fastigheten Jungmannen 4 m.fl. med bostäder med inslag av centrumverksamheter i bottenvåningarna. Bebyggelsen varierar i höjd mellan fyra våningar med en indragen femte våning längs Skeppsbyggaregatan, och tio våningar i en högre volym mot Västra Varvsgatan. Den sammanlagda bruttoarean är ca 17 000 m2, motsvarande ca 200 lägenheter.
Ny- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö
Nybyggnation av Sjölunda ARV innefattar en total ny- om- och utbyggnad av det befintliga Sjölunda ARV för att hantera högre kapacitet, ökade reningskrav och för att möjliggöra framtida expansion.
Nybyggnad av bostäder på Holma, Malmö
Planer finns för nybyggnad av ca 200 bostäder i Holmastan, norra Holma.
Nyb av tränings- och tävlingsanläggning på badhus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av tränings- och tävlingsanläggning vid badhus.
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Planer finns för nybyggnad av logistikanläggning vid Tullstorp. Tomtyta: ca 70000 m2.
Nybyggnad av bostäder, tillbyggnad av skola samt påbyggnad av äldreboende i Malmö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med blandad stadsbebyggelse i området. Idag är fastigheterna bebyggda med samlingslokal, skola, förskola och äldrebostäder. Planförslaget kan möjliggöra för nya bostäder och större förskole- och grundskoleverksamhet, i kombination med att befintliga funktioner kvarstår. Planförslaget kan innebära att marken prövas för ca 80 nya bostäder, ytterligare förskole- och grundskolelokaler samt påbyggnad på befintliga äldrebostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, etapp mfl
Planer finns för nybyggnad av ytterligare ca 100-150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, etapp mfl
Planer finns för nybyggnad av ytterligare ca 100-150 bostäder.
Nybyggnad av bostäder på Holma, Malmö
Avser fortsatt nybyggnad flerbostadshus med ca 90-tal lägenheter samt 15-20 radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Västra Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse med flerbostadshus och radhus, ca 100-110 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie Malmö
Planer finns för nybyggnad av 120 lägenheter. Solceller på taket.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Nyhamnen, Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder, kontor samt handelslokaler. Objektets läge: Vintergatan/Carlsgatan vid Nyhamnen i Malmö.
Om- och nybyggnad av bostäder och kontor i Malmö
Planer finns för ca 150 nya bostäder, med avsikten att en del bebyggs med hyresrätter och en del med bostadsrätter. Det är även möjligt att utreda andra funktioner såsom kontor, hotell och handel i detta centrala läge i staden.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Nyhamnen, Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder, kontor samt handelslokaler.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande kontor och parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Planer finns att uppföra cirka 150 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder och ev kommersiella lokaler intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder och eventuellt kommersiella lokaler. Yta ca 9600 m2.
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 75-80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, ca 80-tal lägenheter. Bostadsrätter. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av kontorshus i Nyhamnen, Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus med en yta på ca 10000 kvm. Miljöbyggnad Guld.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av 101 lägenheter samt ombyggnad av 40 lägenheter samt butikslokaler på hela bottenvåningen i 1 huskropp i 5-8 plan. Avser även cykelplatser, bilparkering i källaren samt en grön innergård. Rivning av bef byggnad, parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 75-80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 50-60 -tal lägenheter. Bostadsrätter. Yta: 5800 m2.
Nybyggnad av bostäder i Norra Sorgenfri, Malmö
Planer finns för nybyggnation av bostäder om ca 8000-10000 m2 i Norra Sorgenfri, Malmö.
Nybyggnad av bostäder vid Rosengårds centrum i Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av bostäder på en fd bensinmackstomt nära Rosengårds centrum. Ca 80-tal lägenheter samt förskola i nedre plan. Tanken är att bygga insatslösa bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus på Gottorps Hage, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 90 lägenheter samt parkeringshus
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 75-80 lägenheter.
Nybyggnad av vårdbyggnad i Malmö
Avser nybyggnad av ett fysiskt centrum för bröstcancervården på Fritz Bauers gata, på sjukhusområdet i Malmö. NSM (Nya sjukhusområdet Malmö) finns på projekt ID 1155702.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 70-80-tal lägenheter. Yta: 7800 m2.
Ny bebyggelse vid Beijerskajen, Malmö
Planer finns för ny bebyggelse som omfattar bostäder, kontor och ev. centrumverksamheter, samt eventuellt parkering under mark.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 70-tal lägenheter. Yta: 7000 m2.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder, ca 60-70 lägenheter. Yta: ca 6500 m2.
Nybyggnad av bostäder i Bellevuegården, Malmö
Ikano Bostad planerar att bygga de första bostadsrätterna i Bellevuegården. Totalt handlar det om 14 radhus och cirka 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av helikopterbasering Syd, Polisen
Upphandlingen avser upphandling av ett hyresavtal som tecknas med vinnande anbudssökande. Hyresavtalet ska tillgodose Polismyndighetens behov av hyresvärd samt byggherre för nybyggnation av helikopterbasering för Polisflyget i Syd. Den nya anläggningen ersätter en befintlig anläggning på Malmö Airport. Anläggningen som hyresavtalet avser kommer att inrymma lokaler för Polisflyget och planeras omfatta ca 1 000 kvm med sedvanliga personalutrymmen, mötesrum, förråd, omklädningsrum samt 1 000 kvm hangar för helikoptrar. Markområdet ska uppgå till ca 18 000 – 27 000 kvm för att rymma parkeringsplatser och uppställningsplatser för helikoptrar.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 60-tal lägenheter. Yta: 6100 m2.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 60-tal lägenheter. Yta: 6300 m2.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av 6000 m2 kontor i den södra delen av Vintrie Park.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sorgenfri, Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus ned 108 lägenheter. Hyresrätter. Objektets läge. Nobellvägen/Industrigatan.
Nybyggnad av havsbaserad vindkraft i Öresund
Avser nybyggnad av vindkraftpark med 23 st vindkraftverk, totalhöjd 250 m. Planerad driftstart 2027/2028. Sjollen Vindkraftspark ligger i ett område som tillhör Malmö och Kävlinge kommun.
Nybyggnad av mobilitetshus i Hyllie, Malmö
Nybyggnad av ett mobilitetshus motsvarande ca. 13 200 kvm BTA och ca. 400 parkeringsplatser.
Nybyggnad av F-6 skola i Malmö
Ny skola planeras i området nära kalkbrottet. Skolans arbetsnamn är Kalkbrottsskolan och kommer att vara en skola för årskurs F-6.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för nybyggnad av ca 60-tal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder, 55-60 lägenheter, Yta. 5500 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter i 1 huskropp i 4-7 plan.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus i 6 våningsplan.
Nybyggnad av småhus på Gottorps Hage, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av småhus med ca 30-50 lägenheter.
Nybyggnad av småhus på Gottorps Hage, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av småhus med ca 30-50 lägenheter.
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av parkeringshus med ca 420 parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 40-50 -tal lägenheter. Yta: 4600 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus på Gottorps Hage, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för nybyggnad av ca 60-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter.
Nybyggnad av logistik-, lager samt produktionslokaler i
Planer finns för fortsatt nybyggnad av logistik- lager- samt produktionslokaler. Total tomtyta ca 5 hektar.
Nybyggnad av logistik-, lager samt produktionslokaler i
Planer finns för nybyggnad av logistik- lager- samt produktionslokaler. Total tomtyta ca 5 hektar.
Nybyggnad av kontor och lokaler, Malmö
Planer finns för nybyggnation av kontor och lokaler i Malmö. Objektets läge: vid Stadionområdet i anslutning till Mobilia köpcentrum.
Nybyggnad av logistik-, lager samt produktionslokaler i
Planer finns för fortsatt nybyggnad av logistik- lager- samt produktionslokaler. Total tomtyta ca 5 hektar.
Återuppbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand.
Nybyggnad av logistik-, lager samt produktionslokaler i
Planer finns för fortsatt nybyggnad av logistik- lager- samt produktionslokaler. Total tomtyta ca 5 hektar.
Nybyggnad av logistikanläggning
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad av logistikanläggning och kontor. Markyta: ca 39994 m2. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Projektet omfattning och igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av kontor i Vintrie Park.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park, i Malmö
Projektet omfattning och igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av kontor i Vintrie Park.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Projektet omfattning och igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av kontor i Vintrie Park.
Nybyggnad av förskola i Hyllievång, Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola för 120 barn.
Utbyggnad av verksamhetsområde i Malmö
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka befintligt verksamhetsområde med fler verksamheter, 10 000 – 15 000 kvm byggnadsarea. De alternativa förslagen innehåller ca 10 000–15 000 kvm byggnadsarea beroende på om befintliga byggnader delvis rivs eller inte.
Anläggande av transportområde i Malmö
Avser nytt transportområde innehållande järnvägsområde med bangård, ny streetrace bana och en gatuförbindelse i Lappögatans sträckning.
Anläggande av naturstråk i Vintrie, Malmö
Planer finns för nytt naturområde samt nytt dagvattenmagasin i Vintrie.
Nybyggnad av logistik/lagerlokaler alternativt butikslokal i Fosie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av 4000 m2 lokal för logistik/lagerbyggnad alternativt butikslokal för järnhandel.
Ny och ombyggnad av bostäder i Oxie, Malmö
Planer finns på nybyggnad av 25 bostäder samt en lokal. Läge: Louisedals gård.
Nybyggnad av förskola på Holma, Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av parkeringshus på Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus.
Exploateringsarbeten för bostäder på Norra Holma, Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt bostadsområde med ca 300-350 lägenheter.
Nybyggnad av parkeringshus på Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av förskola på Holma, Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola på Holma, Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Markområde för industriverksamhet i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för 100000 m2 (10 hektar) tomtmark för industriverksamhet.
Nybyggnad av kontor- och handelslokaler vid Norra Hamnen i Malmö
Planer finns för nybyggnad av kontor -och handelslokaler vid Norra Hamnen.
Exploateringsarbeten för bostads- och kontorsområde i Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett nytt bostads- och kontorsområde.
Nybyggnad av kontor på Holma, Malmö
Planer finns för nybyggnad av kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).