Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och parkmark i Klippan
Planförslaget innebär ett område om cirka 14 500 m2 avsätts till bostäder. Cirka 6800 m2 avsätts till parkmark. Förslaget medger omkring 30-35 nya bostäder. Västra delen av planområdet är flexibelt på så sätt att den möjliggör byggnation av friliggande villor såväl som sammanbyggda rad- och parhus samt ett mindre parkområde med yta för teknisk försörjning. Den östra delen av planområdet är uppdelat i ett parkområde, två bebyggelseområden för bostäder samt gata. Båda bebyggelseområdena möjliggör byggnation av bostäder och föreslås endast tillåta friliggande villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Planförslaget innebär att ett område om cirka 5 000 m2 avsätts till bostäder. Fastighetsägarens ambition är att bygga tre flerbostadshus i två våningar, vilket skulle medge 27st lägenheter.
Övergång järnvägsstation ÅVS, Klippan
Planerat projekt, start tidigast 2024.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).