Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Furulund
Planer finns för nybyggnad av ca 1700 bostäder i blandad bebyggelse samt verksamhetslokaler. Projektet kommer att etappindelas och arbetena kommer att pågå under en flerårsperiod.
Ny stadsdel i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av en ny stadsdel i Kävlinge. Man avser att omvandla området till en modern stadsmiljö med ca ytterligare 800 lägenheter, skola, förskola och service. Tanken är att bygga samman Kävlinge och Furulund. Arbetena kommer att pågå under en flerårsperiod.
Ny stadsdel i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av en ny stadsdel i Kävlinge. Man avser att omvandla området till en modern stadsmiljö med bostäder ca 800 lägenheter. skola, förskola och service. Tanken är att bygga samman Kävlinge och Furulund. Arbetena kommer att etappindelas och pågå under en flerårsperiod.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 700 bostäder .
Nybyggnad av bostäder, centrumfunktioner mm i Kävlinge
Planförslaget innebär att pröva lämpligheten för bostäder med inslag av centrumfunktioner. Totalt tillskapas byggrätter för upptill cirka 350 – 400 bostäder.
Nybyggnad av outlet i Löddeköpinge.
Projektet avser nybyggnad av butiker och restauranger med en yta på 18270 m2. Byggherre: Rioja Estates Ltd, Tunbride Wells genom Malmö Designer Village AB.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av en ny stadsdel i Kävlinge. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ytterligare 300 bostäder.
Nybyggnad av outlet i Löddeköpinge.
Projektet avser fortsatt nybyggnad av butiker och restauranger med en yta på ca 8000 m2.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av två flerbostadshus 4 och 6 våningar samt ombyggnad av gamla fabriksbyggnaden.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av bostäder med ca 60-tal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av ca 60-70 -tal bostäder i form av radhus/småhus.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 50-60 lägenheter .
Nybyggnad av bostäder i Löddeköpinge, Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder. Totalt planers ca 200 bostäder i fem etapper.
Nybyggnad av bostäder i Löddeköpinge, Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder. Totalt planers ca 200 bostäder i fem etapper.
Nybyggnad av bostäder i Löddeköpinge, Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder. Totalt planers ca 200 bostäder i fem etapper.
Nybyggnad av bostäder i Löddeköpinge, Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 40-50 lägenheter. Totalt planers ca 200 bostäder i fem etapper.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av bostäder med 30-40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus med centrumverksamhet i Kävlinge
Projektet avser uppförande av flerfamiljshus med bostäder och centrumfunktioner i bottenplan. Aktören ska i samverkan med Kävlinge kommun upprätta en detaljplan för området. Objektets läge: Västergatan 1 & Mårtensgatan 33 i Kävlinge tätort.
Nybyggnad av bostäder i Löddeköpinge Kävlinge
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter samt ombyggnad av vindsvåning i intilliggande huskropp till 8 lägenheter. Objektet är beläget i centrala Kävlinge.
Förtätning av bostadsområde i Dösjebro, Kävlinge
Detaljplanen avser komplettering av befintlig bebyggelse med nya bostäder i form av radhus och flerbostadshus. Den befintliga byggnaden Tallgården, som fram till nyligen använts som äldreboende föreslås att omvandlas till lägenheter.
Nybyggnad av skola i Kävlinge
Avser nybyggnad av F-9 skola med en yta på 2000 m2. Objektets läge: Kävlinge stationsstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Löddeköpinge, Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter. Totalt planeras ca 200 bostäder i fem etapper.
Markområde för verksamhetslokaler i Kävlinge
Planer finns för nytt verksamhetsområde som omfattar industrilokaler, kontor och handel.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m. i Kävlinge
Planer finns för anläggande av vägar och va-ledningar för framtida bostadsområde. Planförslaget innebär att pröva lämpligheten för bostäder med inslag av centrumfunktioner och totalt tillskapas byggrätter för upptill cirka 350 – 400 bostäder som ingår under projektnummer 2129870.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Planförslaget innebär att cirka 13 radhus i två våningar med gemensam parkeringsyta och innergård föreslås på fastigheten Spannet 1 och en del av Stora Harrie 28:4. Bostäderna är fördelade i tre grupper med 4–5 radhus i varje grupp. Planområdet är beläget norr om Harrievägen i Rinnebäcksområdet i de östra delarna av Kävlinge.
Nybyggnad av bostäder i Löddeköpinge
Planer finns för nybyggnad av ett bostadsområde för minst 10 tomter.
Va-exploatering i Löddeköpinge Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder, 75-100 villor.
Exploateringsarbeten för bostäder och verksamhetslokaler i Kävlinge
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för för nytt markområde som omfattar bostäder och verkamhetslokaler.
Va-exploatering i Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder.
VA exploatering i Kävlinge
Planer finns för Va-exploatering vid Östra Rinnebäck.
Nybyggnad av bostäder i Rinnebäck, Kävlinge
Planer finns för försäljning av mark till husleverantör eller annan exploatör för 10 villatomter.
VA exploatering i Kävlinge
Avser exploatering för bostäder.
Nybyggnad av samlingslokal i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av samlingslokal i Folkets park.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).