Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Avser ny detaljplan med allt från högre punkthus i 14 våningar till radhus i 2 vån.
Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Planer finns för nybyggnation av 250 lägenheter under en flerårsperiod.
Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Syftet med projektet är att ta fram en detaljplan för att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse på de två sammanhängande fastigheterna Sebran 34 och 35 som är 6 000 m2 stort, i centrala Eslöv. På en del av tomten finns en fastighet som delvis eldhärjades, för något år sedan. Övrigt del är en rivningstomt och parkering. Fastighetsägaren önskar bygga ett åttiotal bostäder . Övrig info: Delar av befintlig byggnad har brunnit ner och har inte ersatts. Byggnaden som är kvar innehåller vårdverksamhet.
Nybyggnad av transmissionsledning i Eslövs kommun
Avser transmissionsledning för överföring av fjärrvärme mellan Örtofta ny kraftvärmeverk och Gunnesbo. Entreprenaden omfattar schakt, rörläggning (DN600), svets och skarvisolering på sträckan (ca 13 km). Kraftvärmeverket finns på projekt ID 2241015.
Nybyggnad av radhus i Marieholm, Eslöv
Planer finns för nybyggnad av 19 radhuslägenheter i bostadsrättsform på Storgatan 2 i Marieholm.
Ombyggnad av utemiljö vid idrottsplats i Eslöv
Avser ombyggnad av utemiljö vid Husarängens IP. Man kommer att göra motionsslinga, utegym, lekplats.
Nybyggnad av gång - och cykelväg, Eslöv.
Planer för ny gång- och cykelväg- Vikingavägen.
Nybyggnation av slamledning samt pumpstation vid Ringsjöverket, Eslövs kommun
pphandlingen avser att öka kapaciteten och redundansen i Ringsjöverkets slamhantering. Kapaciteten vid slamförtjockningsdelen i Ringsjöverket ökas med ny utgående slamledning (3,6 km) till avvattningsanläggning på Rönneholms mosse. Ledningen samförläggs med en dricksvattenledning och fiberdukt. En ny pumpstation byggs vid slamavvattningsanläggningen för att komplettera den befintliga pumpstationen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).