Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av nybyggnad av bostäder och vårdcentral i Burlöv
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 110 lägenheter som omfattar 1 huskropp i 16 våningsplan samt 3 huskroppar i 3-4 plan. Vårdcentral kommer att bedrivas i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Arlöv, Burlöv
Planer finns för förtätning av bostadsområde som omfattar 2 etappar av nybyggnad av bostäder gällande flerbostadshus och radhus. Läge: Vintergatan/Strandgatan.
Nybyggnad av fler/bostadshus i Arlöv, Burlöv
Planer finns för nybyggnad av fler/bostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av lager och logistik i Sunnanå, Burlöv kommun
Planer finns för nybyggnation av lager och logistik i Sunnanå.
Nybyggnad av kvartersmark för bostäder m.fl i Burlöv
Planer finns för nybyggnad av kvartersmark för bostäder, centrumverksamhet och kontor samt att planförslaget innefattar: allmän platsmark, torg, som ska fungera som ett gångfartsområde i anslutning till kvarteret Hannas västra fasad.
Nybyggnad av lager- och logistikfastighet i Burlöv
Avser nybyggnad av lager- och logistikfastighet. Igångsättning avhängigt hyresgäster.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Nybyggnad av annan byggnad, kontor.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, tågarp 15:1, tågarp 15:10

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.