Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och idrottshall i Västra Karup, Båstad
Planer finns för nybyggnation av 56 bostäder i blandade boendeformer såsom friliggande villor, parhus, radhus och kedjehus i 1, 1,5 och 2 plan samt en idrottshall på ca 450 kvm.
Nybyggnad av hotell, restaurang, handel mm i Båstad
Planer finns för uppförande av byggnad vars ändamål inte bara avser restaurang och utbildning utan även möjliggör hotell-, handels- och konferensändamål.
Nybyggnad av skola i Båstad
Planer finns för nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av bostäder i Båstad
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder kompletterat med handel inom fastigheterna Tegelugnslyckan 11 och 17. Den tillkommande bebyggelsen ska anpassa sig till planområdets topografi.
Nybyggnad av bostäder i Grevie, Båstad kommun
Planer finns för nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse i område öster om g:a stationen i Grevie.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus som byggs ihop med en stor uppvärmd vinterträdgård med en öppningsbar del.
Markområde för centrumbebyggelse
Markområde finns för nybyggnad av bostäder, service, handel, kontor, lättare tillverkning mm inför ny stadsdel.
Nybyggnad av verksamheter i Båstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett mer effektivt utnyttjande av verksamhetsmark genom att ta bort en planlagd, ej utbyggd lokalgata och istället planlägga ytan som kvartersmark.
Nybyggnad av förskola i Båstad
Planer finns för en nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Exploateringsarbeten samt nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Ny- eller ombyggnad av idrottshall i Båstad
Planer finns för rivning och nybyggnad alternativt ombyggnad av idrottshall.
Utbyggnad av företagsby i Båstad
Planer finns för utbyggnad av företagsby med 8500 kvm lokaler.
Nybyggnad av bostadsområde i Förslöv
Tidiga planer. Avser nybyggnad av radhus eller punkthus.
Nybyggnad av radhus, kedjehus, parhus i Västra Karup
Planer finns för ny bostadsbebyggelse med 10-12 nya lägenheter upp till två våningar, vid den gamla Prästgården i Västra Karup.
Exploateringsarbeten för centrumbebyggelse
Avser exploateringsarbeten för framtida centrumbebyggelse.
Nybyggnad av värmeverk samt fördelningsstation i Hemmeslöv, Båstad
Avser riskanalys inför etablering av värmeverk och fördelningsstation inom Tuvelyckan etapp 2, område A, i Hemmeslöv, i Båstad.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Planer för nybyggnad av 3 st parhus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostadsområde, småverksamhet m.m i Förslöv Båstad
Avser nytt bostadsområde om ca 17 ha och ligger intill stationen i Båstad.
Nybyggnad av bostäder i Båstad
Tidiga planer på byggnation av bostäder eller liknande.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad
Avser ny g/c-väg mellan Östra Karup och Hasslöv.
Nya laddstolpar till bilar vid bostadsområde i Båstad
Planer finns för nya laddstolar till bilar i anslutning till bostadsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).