Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Finspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Bönnernviken, Finspång
250–350 nya bostäder. Inom området ska det även planeras för ett nytt kommunalt äldreboende på cirka 90 lägenheter.
Nybyggnad grundskola i Finspång
Nybggande av grundskola i tätort.
Nya bostäder i Finspång
Ca 130 bostäder
Nya bostäder mm i Finspång
Utveckla området med flerfamiljshus, vård-/ omsorgsboende och skola/ förskola.
Nybyggnad av bostäder i Finspång
Planen medger både flerbostadshus, radhus och enbostadshus. Ca 150 bostäder totalt.
Nya bostäder i Finspång
Se över byggrätter och utreda om det finns möjlighet att tillskapa ytterligare bostadstomter.
Nya bostäder och tillfartsväg i Finspång
ca 10-40 bostäder och ny tillfart till fastigheten Doktorn 9.
Nytt industriområde i Finspång
Verksamheter (industri).
Nytt verksamhetsområde i Finspång
Tillskapa mer mark för verksamheter och handel i anslutning till förbifart Finspång.
Nybyggnad av personal, förrådsbyggnader och begravningsplatser i Finspång
Mark för begravningsändamål samt att tillskapa förråds- och personalbyggnader.
Utbyggnad av VA i Finspång
307 fastigheter

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).