Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Nybyggnad av högstadieskola inkl. ny anpassad högstadieskola. Dimensioneras för 400 elever och total BTA cirka 6000 kvm, rivning av befintlig 7-9 skola inkl. anpassad högstadieskola. Österledsskolan Karlskoga.
Ny infrastruktur samt diverse byggnader på Villingsberg övningsområde
Denna entreprenad ”motorområdet” omfattar 3 permanenta byggnader, 1 tillfällig kontorsbyggnad med tillhörande rangerytor, samt utökning av befintlig markinfrastruktur på hela Villingsbergs övningsområdet. Dem tre permanenta byggnaderna kommer att bestå av en spolhall, utbildningshall samt ett skärmtak för drivmedelsförvaring.
Nybyggnad av bostäder, Storängsstrand i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av bostäder (blandad bebyggelse) i Storängsstrand. Sammanlagt byggs ca 200 bostäder på området uppdelat i tre etapper. Etapp 1 Id: 1608745 Etapp 3: Id 2084028
Nybyggnad av vindkraftpark vid Kedjeåsen, Karlskoga och Storfors kommuner
Planer finns för nybyggnad av vindkraftpark vid Kedjeåsen i Karlskoga och Storfors kommuner. Området är beläget cirka 15 km norr om Karlskoga och cirka 7 km öster om Storfors tätort, i Värmland och Örebro län. Projektområdet är ca 13 km² stort och bedöms kunna rymma upp till 17 vindkraftverk med en höjd om maximalt 250 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kommande flerbostadsbebyggelse (hockeybostäder). Ytterligare markanvändning kan komma att prövas för fastigheten i samband med detaljplanen, förslagsvis markanvändning kopplat till idrottsverksamhet såsom gym eller liknande. Tilldelat från markanvisning.
Nybyggnad av bostäder, i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av bostäder.
Nybyggnad av företagshotell i Karlskoga
Planer för nybyggnad av företagshotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 42 lägenheter .
Nybyggnad av bostäder, Karlskoga
Avser ändring gällande detaljplan för Högåsen 2.139 m.fl, . Planområdet nås från Degerforsvägen via Storängsvägen och Skogsbovägen.
Nybyggnad av bostäder, Karlskoga
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Planer för fyra flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av 22 radhus och villor i Storängsstrand.
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Projektet omfattar nybyggnation av en sex avdelningsförskola med mottagning alternativt tillagningskök samt erforderliga utemiljöer. Rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Projektet omfattar nybyggnation av en sex avdelningsförskola med mottagning alternativt tillagningskök samt erforderliga utemiljöer. Rivning av befintlig byggnad.
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 2115kvm
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 1500kvm

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).