Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Askersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Leverans och installation av laddningsinfrastruktur för elbussar i Askersund
Avser el- och laddinfrastruktur för 10 stycken laddplatser på Svealandstrafikens bussdepå i Askersund, Ullavivägen 4.
Ny badplats samt GC-väg, Askersunds kommun
Upphandlingen avser nyetablering av en badplats i Åmmeberg med tillhörande grönytor, parkering och tillfartsväg. I projektet ingår även en GC väg för att skapa en tillfart från samhället till badplatsen. I projektet ingår att muddra badområdet och återfylla med natursand.
Nya bryggor till Alsundet i Askersund
Objektet som ska upphandlas består i sektionsbryggor som skall ligga i året runt och utrustas med förtöjningsbommar. Båtplatsbryggan är 200 meter lång och skall rymma så många 2,5 meters platser som bryggan klarar av.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).