Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Kiruna
Max 40 000 kvm ovan mark, hälsocentral, tandvård, akutmottagning, helikopterplatta, parkeringshus delvis under mark med ca 340 p-platser. Ambulanshall.
Nybyggnad av kontorshus och hotell i Kiruna
Avser nybyggnad av kontor samt hotell. Har en byggrätt på 15000 kvm.
Nybyggnad av lager och verkstadsbyggnad i Kiruna
Möjliggöra en höjning av högsta totalhöjd/marknivå inom planområdet, upp till en nivå på +640. Den nya detaljplanen medger även uppförande av byggnader som lagerhallar och verkstadsbyggnader m.m. inom planområdets södra och östra delar. Vidare möjliggörs anläggande av bioreaktorer och upplag av material och massor.
Nybyggnad av grundskola i Kiruna
Avser nybyggnad av grundskola.
Nybyggnad av bostäder mm. i Kiruna
Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder samt möjlighet för nybyggnation av vattentorn vid behov.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Planer finns för nybyggnad av hotell på Kiruna Airport.
Nybyggnad av handelshus i Kiruna
Avser uppförande av handelsverksamhet.
Exploatering för nya enbostadshus i Kiruna
Planområdet ligger i östra delen av Kiruna tätort och omfattar en del av fastigheten Tuolluvaara 1:1 (ägs av Kiruna kommun). Området är en utökning av befintligt bostadsområde österut. Det finns möjlighet att dela upp planområdet i 28 nya tomter.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Ny väg till badhuset.
Ny tälthall/lagerhall till Kiruna vattenverk
Entreprenaden omfattar en st. (1) värmeisolerad Lagerhall för lagring av bl.a. nödvattentankar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).