Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelscentrum i Kalix
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla området för handel- och centrumverksamhet samt ett område för kolonilotter alternativt idrottsplats (fotbollsplan).
Nybyggnad av särskilt boende i Kalix
Planer finns för nybyggnad av ett särskilt boende. Ca 50 lgh och verksamhetsytor.
Nybyggnad av bandyhall i Kalix
Avser nybyggnad av ishall med tillhörande läktare.
Nybyggnad av gasverk i Kalix
Avser nybyggnation av tankstation för vätgas och tillhörande gasledning.
Nybyggnad av kedjehus/radhus i Kalix
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse i form av kedjehus på fastigheten Nyköping 19 samt att se över byggrätt och markanvändning.
Exploatering för bostadsområde i Kalix
Syftet med detaljplanen är skapa planmässiga förutsättningar för att kunna anlägga ett nytt bostadsområde i attraktivt strandnära läge. Planområdet är beläget i närheten av byn Vånafjärden ca 10 km öster om centrala Kalix.
Nybyggnad av bygghall i Kalix
Nybyggnad av bygghall för gymnasieutbildning.
Nybyggnad av skate och parkourpark i Kalix
Avser nybyggnad av skate och parkourpark.
Nybyggnad av gc-väg i Kalix
Avser ny gång- och cykelväg från Björknäs till Gammelgården.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).